MUDr. Josef Orel

* 5.3.1906 Přerov (okres Přerov) – † 8.5.1945 Hrotovice (okres Třebíč)


válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti osvobozovacích bojů


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zabit střepinou letecké bomby


bydliště

Třebíč-Jejkov, Radostín 133 (doloženo v roce 1932),
Hrotovice


vzdělání

obecná škola v Přerově,
gymnázium v Přerově,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1931 titul MUDr.)


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
odznak Čs. partyzána in memoriam


zaměstnání

lékař v nemocnicích ve Zlíně, v Třebíči, Brně (porodnice),
obvodní lékař v Hrotovicích u Moravského Krumlova


odborné a zájmové organizace

Skaut v Přerově,
Sokol Hrotovice,
SDH Hrotovice,
člen prozatímního revolučního NV v Hrotovicíchpoznámky

Za nacistické okupace se zapojil do odboje, skupina „Lenka - jih“, potom „Skupina R3 Horácko“. Od 1. 10. 1944 působil jako lékař v partyzánské skupině R3 až do 8. 5. 1945. Při bojích o Hrotovice vykonával své lékařské povolání, zabila jej střepina letecké bomby. Původně byl dr. Orel pohřben v Hrotovicích do rodinné hrobky Rokosovy (se souhlasem paní Rokosové, která byla jeho dlouholetou pacientkou), dne 23. 3. 1946 byly jeho tělesné ostatky exhumovány a znovu pohřbeny na hřbitově v Brně-Židenicích (do rodinného hrobu rodiny Švihálkovy, ze které pocházela dr. Orlová).

„Můj otec, MUDr. Josef Orel, byl v době svého dospívání a studia na gymnáziu v Přerově členem a později aktivním funkcionářem skautské junácké organizace, organizátorem junáckých táborů.
Dále pak byl od mládí až do své předčasné smrti členem Sokola. Členové Sokola v Hrotovicích si jeho členství a aktivity velmi vážili. Otec, podle matčina vyprávění, byl pokud jde o politické názory, orientován vlastenecky, nebyl členem žádné politické strany. V mládí vystoupil z katolické církve.
Podle toho, jak měl můj otec v době mého dětství zorganizován život, usuzuji, že mu zbývalo jen velmi málo času na nějaké osobní záliby. Před válkou to byla jeho aktivita v Sokole, za války byl členem místní Jednoty dobrovolných hasičů, kam se Sokolové většinou ukryli. Matka se ve svých pamětech zmiňuje o tom, že měl zálibu v matematice. Byl rovněž dobrý šachista.“
(Vzpomínku na svého tatínka poskytl pro naši encyklopedii v březnu 2019 syn, Mgr. Josef Orel, děkujeme.)
osoby

partneři

Alice Orlová (Švihálková)
sňatek: 27. 2. 1932, Brno (městská rada)

stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpčinku


Menš


Aktualizováno: 12. 04. 2019