Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Orel

  MUDr. Josef Orel


  • * 5.3.1906 Přerov (okres Přerov) – † 8.5.1945 Hrotovice (okres Třebíč)


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti osvobozovacích bojů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zabit střepinou letecké bomby


  • bydliště

   Třebíč-Jejkov, Radostín 133 (doloženo v roce 1932),
   Hrotovice


  • vzdělání

   obecná škola v Přerově,
   gymnázium v Přerově,
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1931 titul MUDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
   odznak Čs. partyzána in memoriam


  • zaměstnání

   lékař v nemocnicích ve Zlíně, v Třebíči, Brně (porodnice),
   obvodní lékař v Hrotovicích u Moravského Krumlova

  • odborné a zájmové organizace

   Skaut v Přerově,
   Sokol Hrotovice,
   SDH Hrotovice,
   člen prozatímního revolučního NV v Hrotovicích


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55


  • poznámky

   Za nacistické okupace se zapojil do odboje, skupina „Lenka - jih“, potom „Skupina R3 Horácko“. Od 1. 10. 1944 působil jako lékař v partyzánské skupině R3 až do 8. 5. 1945. Při bojích o Hrotovice vykonával své lékařské povolání, zabila jej střepina letecké bomby. Původně byl dr. Orel pohřben v Hrotovicích do rodinné hrobky Rokosovy (se souhlasem paní Rokosové, která byla jeho dlouholetou pacientkou), dne 23. 3. 1946 byly jeho tělesné ostatky exhumovány a znovu pohřbeny na hřbitově v Brně-Židenicích (do rodinného hrobu rodiny Švihálkovy, ze které pocházela dr. Orlová).

   „Můj otec, MUDr. Josef Orel, byl v době svého dospívání a studia na gymnáziu v Přerově členem a později aktivním funkcionářem skautské junácké organizace, organizátorem junáckých táborů.
   Dále pak byl od mládí až do své předčasné smrti členem Sokola. Členové Sokola v Hrotovicích si jeho členství a aktivity velmi vážili. Otec, podle matčina vyprávění, byl pokud jde o politické názory, orientován vlastenecky, nebyl členem žádné politické strany. V mládí vystoupil z katolické církve.
   Podle toho, jak měl můj otec v době mého dětství zorganizován život, usuzuji, že mu zbývalo jen velmi málo času na nějaké osobní záliby. Před válkou to byla jeho aktivita v Sokole, za války byl členem místní Jednoty dobrovolných hasičů, kam se Sokolové většinou ukryli. Matka se ve svých pamětech zmiňuje o tom, že měl zálibu v matematice. Byl rovněž dobrý šachista.“
   (Vzpomínku na svého tatínka poskytl pro naši encyklopedii v březnu 2019 syn, Mgr. Josef Orel, děkujeme.)


  • obrazy

   img16242.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Švihálek
   švagr


  • partneři

   Alice Orlová (Švihálková)
   sňatek: 27. 2. 1932, Brno (městská rada)


  • děti

   Josef Orel
   Petr Orel
   Vojtěch Orel


  • rodiče

   Jan Orel
   Anna Orlová (Zmrzlíková)


  • sourozenci

   Žofie Snášelová (Orlová)
   Antonín Orel
   Vlasta Orlová


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpčinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 04. 2019

Místo posledního odpočinku Josefa Orla, Židenický hřbitov v Balbínově ulici. Fotografii pořízenou v dubnu 2013 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.