RNDr. Vojtěch Orel

* 6.9.1942 Brno – † 2016 Brno


fyzik


zajímavé okolnosti

byl organizátorem matematických a fyzikálních olympiád


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1962 promoce)


zaměstnání

odborný asistent přírodovědecké fakulty brněnské univerzity (zabýval se fyzikou), pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy dostal po roce 1968 z univerzity výpověď a pracoval do odchodu do důchodu ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých v Brněsourozenci

Menš


Aktualizováno: 07. 11. 2018