Internetová encyklopedie dějin Brna

Radko Martin Pernička

  doc. PhDr. Radko Martin Pernička, CSc.


  • * 25.3.1922 Brno – † 11.2.1986 Brno


  • klasický archeolog


  • nej...

   Československo: jako první u nás zkoušel leteckou prospekci u Prosiměřic na Znojemsku


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Berkova 109 (1948)


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   FF MU v Brně - klasická archeologie a dějiny umění (od roku 1945) - 1949 titul PhDr., 1963 CSc., 1969 docent

  • vyznamenání a pocty

   zasloužilý pracovník UJEP v Brně,
   nositel stříbrné medaile UJEP v Brně,
   nositel zlaté a stříbrné medaile filosofické fakulty,
   nositel záslužné medaile Moravského muzea v Brně,
   nositel pamětní medaile k 50. výročí KSČ, k 25. výročí Vítězného února, ke 40. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   za 2. světové války pracovně nasazený,
   asistent klasické archeologie, od roku 1954 katedra prehistorie na FF MU v Brně, 1970–1986 vedoucí katedry archeologie a muzeologie (1970–1986), 1973–1976 proděkan

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   redigoval Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity - archeologickou klasickou řadu E,
   člen vědecké rady UJEP v Brně a její filosofické fakulty,
   zastupoval pracoviště v Československém národním archeologickém komitétu,
   člen Oborové komise při presidiu ČSAV,
   člen rady Encyklopedie československé archeologie,
   člen výboru Moravského archeologického klubu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 72, hrob č. 340–341


  • poznámky

   Zajímal se nejvíce o dobu římskou, o slovanskou archeologii a také o muzeologii.

   Archeologické výzkumy:
   - Znojmo-Hradiště (1954–1957), Těšetice (1956–1958), Břeclav-Pohansko, Prosiměřice
   - od 50. let 20. století se soustředil na dobu římskou (Šitbořice 60. léta 20. století, Hluk-Dolní Němčí 1972–1982).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Kalousek
   spolupracovník


  • ulice

   Berkova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor


Aktualizováno: 03. 02. 2020