Internetová encyklopedie dějin Brna

Alexandr Roth

  Alexandr Roth


  • * 12.7.1912 Mukačevo, Podkarpatská Rus – † březen 1945


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po přerušení studií se věnoval profesionálně své zálibě v hudbě

  • příčina úmrtí

   na pochodu smrti ze Sachsenhausenu


  • vzdělání

   reálné gymnázium,
   začal studovat farmacii, ale z finančních důvodů musel studia přerušit


  • zaměstnání

   pianista z povolání


  • poznámky

   Za nacistické okupace byl zatčen z rasových důvodů v červenci 1942, odvlečen do Drážďan, dále vězněn v Bergen-Belsenu, Oranienburgu a v Sachsenhausenu. V březnu 1945 nastoupil do pochodu smrti, přesné datum a místo smrti není známo.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Ludmila Rothová (Hladká)
   sňatek: manželství zůstalo bezdětné


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 07. 2012