JUDr. et PhDr. Mojmír Mazálek

* 4.11.1907 Brankovice – † 27.5.1954 Praha


právník a archeolog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

od svého mládí si psal archeologické deníky (uloženy v archivu MZM Brno)


bydliště

Brankovice,
Vícemilice,
Praha


vzdělání

gymnázium v Dijonu (Francie),
PrF MU (1931 titul JUDr.),
FF UK - studium archeologie (po válce), 1952 titul PhDr.
práce: Vzájemné vztahy mesolitu a neolitu se zvláštním zřetelem ke kamenné industrii


dílo

zobrazit


zaměstnání

notář a soudní praxe na Bučovicku, Kroměříži a v Brně,
od roku 1950 Státní archeologický ústav (později ARÚ ČSAV) v Praze


poznámky

Aktivní zájem o archeologii již od roku 1918 - prováděl sběry a průzkumy Bučovicka a Prostějovska. Zajímal se o vztahy mezi mezolitem a neolitem.

Archeologické výzkumy:
- jihočeský mezolit Ražice-Putim (1950–1953)
- paleolit u Lobkovic (1951–1953): spolupracoval s Karlem Žeberou, Zdeňkem Zázvorkou a Vojenem Ložkem
- studium slovenského mezolitu.
Aktualizováno: 22. 05. 2020