Ing. arch. Jaroslav Mackerle

* 8.8.1913 Jevíčko (okres Svitavy) – † 3.11.1964 Jevíčko (okres Svitavy)


architekt, archeolog, etnograf, ilustrátor
bratr osobnosti: Julius Mackerle


národnost

česká


zajímavé okolnosti

ilustrátor a průkopník českého kresleného filmu (natočil první československý amatérský kreslený film Pejsek Čokl)


vzdělání

1924–1931 gymnázium v Jevíčku,
1931–1938 Vysoká škola technická v Brně


dílo

Publikační činnost:
- Moravskotřebovský okres, M., J. a kol., Jevíčko 1946.
- Pravěk Malé Hané, Jevíčko 1948.
- Slovanské zásobnice, Archeologické rozhledy 7, 1955, 83–90.
- Staromoravské hradisko u Radkova, Archeologické rozhledy 9, 1957, 419–424.


zaměstnání

projektant,
správce městského archivu a kronikář v Jevíčku


odborné a zájmové organizace

Moravský klub kinoamatérů


poznámky

Publikoval o regionální historii a archeologii (Malá Haná).
Pracoval na soupisu nálezů ze severozápadní Moravy.partneři

Julie Mackerlová (Worlová)
sňatek: 31. 12. 1939, Jevíčkosourozenci

MŠ, Kal


Aktualizováno: 29. 02. 2020