PhDr. Zdeněk Jaroš

* 14.4.1883 Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou) – † 7.10.1945 Brno (zemská nemocnice)


geolog a paleontolog, přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM v Brně


zajímavé okolnosti

PhDr. Jaroš měl zásluhu na tom, že během okupace bylo MZM jediným ústavem v Brně, kde mohli čeští badatelé pracovat v přírodovědných oborech. Našli zde útočiště mnozí, kteří dřívě pracovali na MU nebo Benešově technice.


bydliště

Brno, Tučkova 3, později 24


vzdělání

gymnázium v Rychnově nad Kněžnou,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1902 – 22. 7. 1911 titul PhDr., od roku 1906 byl asistentem prof. Počty)


dílo

Zabýval se také výstavnictvím a publikoval o moravských nerostech. Podnikal výzkumné cesty do Německa a Rakouska.
V roce 1928 sestavil mapu nerostných moravských nalezišť, kterou prezentoval na výstavě soudobé kultury v Brně.


zaměstnání

1906–1911 asistent geologicko-paleontologického ústavu UK v Praze,
1911–1914 suplující profesor na reálném matičním gymnáziu v Orlové,
1914–1921 aktivní vojenská služba,
od roku 1921 přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM v Brně,
zemský muzejní rada (v době úmrtí)


odborné a zájmové organizace

řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti,
jednatel Komise pro přírodovědný výzkum Moravy a Slezska a předseda její geologicko-paleontologické sekce,
Přírodovědecký klub v Brně,
dopisující člen Státního geologického ústavu ČSR v Praze,
předseda brněnského odboru Československé společnosti pro mineralogii a geologii


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 77, řada 1, hrob č. 128–129


poznámky

Zpracoval zkameněliny ze Šilperku, hustopečské slíny v Linhartských Vážanech, eocenní faunu od Heršpic u Slavkova.
Do muzea shromáždil geologické sbírky dr. B. Kučery, dr. Burkarta, G. Švancary, dr. Sekaniny a dr. Kokty, obzvláště pak významnou sbírku po primáři dr. Bakešovi.
Pohřeb se konal 10. 10. 1945.
osoby

Karel Absolon
K. Absolon spolu se Z. Jarošem zpracovali geologickou mapu zemí koruny české Ladislav Fišer
švagr, svědek při prvním sňatku Z. Jaroše Method Fišer
švagr, svědek při prvním sňatku Z. Jaroše Tomáš Kruťa
Zdeněk Jaroš jej podporoval v sběratelské činnosti po ukončení studií na obchodní akademii


partneři

Antonie Jarošová (Fišerová)
sňatek: 28. 11. 1922, Brno (kostel sv. Tomáše)
(první manželka)
Marie Jarošová (Fišerová)
sňatek: 14. 9. 1925, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
(druhá manželka)ulice

Tučkova
bydliště, v čísle 24 bydlel v době úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
geolog a paleontolog; místo posledního odpočinkuMŠ, Menš, LucKub


Aktualizováno: 31. 01. 2024