Oldřich Večerek

* 1.3.1906 Slavkov u Opavy – † květen 1987 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník domácího a zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Měl velice široké zájmy, v roce 1946 uvedl jako své zvláštní způsobilosti: zákopník, jezdec na koni, cyklista, motocyklista, řidič motorových vozidel i pásových, fotograf, malíř, lyžař, plavec, plachtění, šachista, střelec, lukostřelec, kanoista.
Pozoruhodné byly i jeho jazykové znalosti: plynně uměl anglicky, německy, částečně francouzsky, polsky, rusky, srbochorvatsky a esperanto.


bydliště

Brno, Merhautova,
Praha II. Na Moráni 15, hotel Červený (v roce 1946)


jiné pocty

Svastika a skautská láska (skautské vyznamenání)


zaměstnání

účetní tajemník ředitelství pošt v Brně,
škpt. pěchoty, hlavní štáb MNO Praha (v roce 1946)


odborné a zájmové organizace

skaut (od roku 1919),
Svaz důstojníků, KČST, Klub spojeneckých důstojníků Praha


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 119–120


poznámky

Ve skautingu pracoval od 21. ledna 1919, Opava, druhotřídní, prvotřídní vůdcovská zkouška, vůdce oddílu, vůdce sboru, zástupce okresního zpravodaje, župní zpravodaj.
Kurzy a Lesní školy: Ústřední Lesní škola Svazu Skautů RČS v roce 1924 (6.–16. 7.) v Drhlenské rokli u Nové Vsi u Mnichova Hradiště (vůdce bratr Elstner).
Základní vojenskou službu vykonal u Hraničářského praporu 7. Frývaldov.
Po obsazení pohraničí v říjnu 1938 přešel do Brna.
Do protinacistického odboje se zapojil již 16. 3. 1939 v Obraně národa (poštovní skupina), v prosinci 1939 odešel do emigrace. Do československé zahraniční armády byl odveden 28. 3. 1940 v Marseille ve Francii v hodnosti nadporučíka pěchoty čs. armády v záloze. Poté přešel do Velké Británie a pracoval zde jako náčelník polní pošty. Osobní číslo: Z; F-2591.
(Podrobnější životopisné údaje Oldřicha Večerka (zvláště činnost ve skautu) doplnil dne 13. 11. 2011 pan Miroslav Hopfinger z Prahy. Děkujeme.)osoby

Zdeněk Hytka
znali se z opavského skautingu, pod vlivem Oldřicha Večerka se zřejmě Zdeněk Hytka rozhodl k odchodu do zahraniční armády


ulice

Merhautova
bydliště po roce 1945


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, Kopin, mát


Aktualizováno: 15. 08. 2020