prof. PhDr. František Kalousek

* 20.12.1901 Bučovice – † 5.4.1988 Brno


archeolog se zaměřením na slovanskou archeologii, prehistorik, vysokoškolský pedagog, iniciátor výzkumu velkomoravského hradiska na Pohansku


národnost

česká


zajímavé okolnosti

jako vedoucí katedry prehistorie na FF MU v Brně (od roku 1958) přebudoval tuto katedru a vytvořil tak pedagogicko-výzkumné pracoviště s terénními expedicemi na stálých výzkumech (Znojmo-Hradiště, od roku 1958 Pohansko, od roku 1964 Těšetice-Kyjovice)


bydliště

Bučovice:
- Trávnická ulice (1901–1925)
- Legionářská ulice (1925–1940),
Slavkov u Brna, Bučovská ulice (1940–1945),
Brno:
- Wurmova 5 (1945–1950)
- Havlíčkova ulice (1950–1954)
- třída Obránců míru 103 (od roku 1954)


čestný občan

čestný občan města Břeclavi (1978)


vzdělání

1932–1938 FF MU v Brně (externě) - obor archeologie, historie, dějiny umění (1945 titul PhDr.)


vyznamenání a pocty

Stříbrná plaketa Moravského muzea (1968),
Zlatá pamětní medaile UJEP Brno (1971),
Pamětní medaile k 50. výročí KSČ (1971),
Pamětní medaile k 25. výročí Února (1973)


jiné pocty

zasloužilý učitel (1967)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1922–1946 učitel dějepisu, zeměpisu a češtiny na školách na Kyjovsku a Slavkovsku, v Bučovicích (od roku 1927), ve Slavkově (1940–1945), v Brně-Husovicích,
asistent Ústavu prehistorie a protohistorie na FF MU (již v roce 1945),
1946–1953 PedF MU: mimořádný profesor, děkan (1950–1952), zřídil zde pravěké oddělení historického semináře (1949–1951), zároveň přednášel na FF MU v Brně,
1954–1971 FF MU v Brně: vedoucí katedry prehistorie (1958–1970), po penzionování jako odborný pracovník specialista (do roku 1976)


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

jednatel Moravského archeologického klubu (1940–1950),
Sokol,
Muzejní spolek v Bučovicích,
Společnost československých prehistoriků,
redigoval první svazky Zpráv ČSSA (1957–1959),
Československá společnost archeologická


hrob

poznámky

zabýval se nejprve pozdním eneolitem, později také velkomoravským obdobím - zejména opevněnými centry na jižní Moravě
osoby

Bořivoj Dostál
student Miroslav Chleborád
spolupracovník při archeologických výzkumech Radko Martin Pernička
spolupracovník a nástupce (vedoucí katedry prehistorie na FF MU v Brně) Vladimír Podborský
student Alois Procházka
spolupracovník při archeologických výzkumech
další osoby (1)...


partneři

Františka Kalousková (Langová)
sňatek: 25. 7. 1925 (manželství rozloučeno 5. 6. 1939)
(první manželka)
Eugenie Kalousková (Wenzelová)
sňatek: 4. 7. 1940
(druhá manželka)stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12434, Matrika narozených Bučovice 1881–1901, s. 458.


archeologické výzkumy

MŠ, Kal


Aktualizováno: 20. 12. 2020