Karel Vašek

* 26.11.1918 Brno-Komín – † 1.1.2006


válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. pozemní armády ve Francii a Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


bydliště

Brno


vzdělání

maturita na reformním reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli,
maturita na stavební průmyslovce v Brně


zaměstnání

voják,
stavební dělník, stavbyvedoucí


odborné a zájmové organizace

Československá obec legionářská Brno


hrob

Olomouc, Ústřední hřbitov Neředín


poznámky

Karel Vašek, absolvent reformního reálného gymnázia v Králově Poli (nyní gymnázium na Slovanském náměstí) sloužil jako voják čs. armády v letech 1937–1939 a po německé okupaci odešel ilegálně 8. 7. 1939 do Polska a přes Katovice se dostal do Krakova, kde byl zařazen do již existující čs. vojenské skupiny. Pak jej na přelomu července a srpna 1939 čekala cesta lodí Chrobry do Francie a služba v Cizinecké legii v severoafrické Saidě.
Po vypuknutí války v září 1939 se dostal do tábora čs. vojenských jednotek v Agde, kde odveden 26. 9. 1939, osobní číslo: Z; J-1023. V prosinci 1939 byl určen na místo velitele čety k nově zformovanému čs. dělostřeleckému pluku 1. Červnových ústupových bojů s německou armádou v roce 1940 se však dělostřelci neúčastnili.
Po pádu Francie K. Vaška a jeho spolubojovníky odvezla z přístavu Sete loď Northmoor do Gibraltaru, kde přesedli na parník Viceroy of India, který 7. 7. 1940 dorazil na britské ostrovy. Zde byl v opět se formující čs. armádě zařazen k dělostřeleckému oddílu, později dělostřeleckému pluku 1. čs. brigády. V průběhu času získal hodnost poručíka a jako takový se též účastnil v letech 1944–1945 ve funkci 1. důstojníka 1. baterie obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Konec války jej však zastihl v Oxfordu, kde byl tehdy na dovolené.
Po návratu do vlasti se přihlásil k čs. vojenské misi v Itálii, kde setrval od listopadu 1945 do dubna 1946.
Po návratu domů sloužil kapitán K. Vašek krátce jako velitel baterie u dělostřeleckého pluku 202 v Hradci Králové, pak absolvoval aplikační kurz v dělostřeleckém učilišti v Olomouci a zůstal zde jako učitel střelby.
Po uchopení moci komunisty byl však už v dubnu 1948 jako nespolehlivý propuštěn z armády a posléze degradován na vojína. Zaměstnán mohl být pouze jako manuální pracovník, později vystudoval večerní stavební průmyslovku a až do odchodu do důchodu v roce 1973 pracoval jako mistr a později stavbyvedoucí.
V 60. letech 20. století mu byla vrácena vojenská hodnost a dočkal se povýšení na majora.
Po listopadu 1989 došlo k jeho plné rehabilitaci a povýšení na plukovníka ve výslužbě; aktivně se také účastnil práce v Čs. obci legionářské v Brně.
JMik


Aktualizováno: 22. 11. 2019