Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Vašek

  Karel Vašek


  • * 26.11.1918 Brno-Komín – † 1.1.2006


  • válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. pozemní armády ve Francii a Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   maturita na reformním reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli,
   maturita na stavební průmyslovce v Brně


  • zaměstnání

   voják,
   stavební dělník, stavbyvedoucí

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec legionářská Brno


  • hrob

   Olomouc, Ústřední hřbitov Neředín


  • poznámky

   Karel Vašek, absolvent reformního reálného gymnázia v Králově Poli (nyní gymnázium na Slovanském náměstí) sloužil jako voják čs. armády v letech 1937–1939 a po německé okupaci odešel ilegálně 8. 7. 1939 do Polska a přes Katovice se dostal do Krakova, kde byl zařazen do již existující čs. vojenské skupiny. Pak jej na přelomu července a srpna 1939 čekala cesta lodí Chrobry do Francie a služba v Cizinecké legii v severoafrické Saidě.
   Po vypuknutí války v září 1939 se dostal do tábora čs. vojenských jednotek v Agde, kde odveden 26. 9. 1939, osobní číslo: Z; J-1023. V prosinci 1939 byl určen na místo velitele čety k nově zformovanému čs. dělostřeleckému pluku 1. Červnových ústupových bojů s německou armádou v roce 1940 se však dělostřelci neúčastnili.
   Po pádu Francie K. Vaška a jeho spolubojovníky odvezla z přístavu Sete loď Northmoor do Gibraltaru, kde přesedli na parník Viceroy of India, který 7. 7. 1940 dorazil na britské ostrovy. Zde byl v opět se formující čs. armádě zařazen k dělostřeleckému oddílu, později dělostřeleckému pluku 1. čs. brigády. V průběhu času získal hodnost poručíka a jako takový se též účastnil v letech 1944–1945 ve funkci 1. důstojníka 1. baterie obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Konec války jej však zastihl v Oxfordu, kde byl tehdy na dovolené.
   Po návratu do vlasti se přihlásil k čs. vojenské misi v Itálii, kde setrval od listopadu 1945 do dubna 1946.
   Po návratu domů sloužil kapitán K. Vašek krátce jako velitel baterie u dělostřeleckého pluku 202 v Hradci Králové, pak absolvoval aplikační kurz v dělostřeleckém učilišti v Olomouci a zůstal zde jako učitel střelby.
   Po uchopení moci komunisty byl však už v dubnu 1948 jako nespolehlivý propuštěn z armády a posléze degradován na vojína. Zaměstnán mohl být pouze jako manuální pracovník, později vystudoval večerní stavební průmyslovku a až do odchodu do důchodu v roce 1973 pracoval jako mistr a později stavbyvedoucí.
   V 60. letech 20. století mu byla vrácena vojenská hodnost a dočkal se povýšení na majora.
   Po listopadu 1989 došlo k jeho plné rehabilitaci a povýšení na plukovníka ve výslužbě; aktivně se také účastnil práce v Čs. obci legionářské v Brně.


  • obrazy

   img9764.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   JMik


Aktualizováno: 22. 11. 2019

Karel Vašek jako příslušník čs. armády ve Velké Británii v době 2. světové války. Fotografii poskytl Tomáš Jambor, děkujeme.