prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc.

* 17.3.1903 Boskovice – † 4.2.1968 Praha


paleontolog a spisovatel


nej...

Československo: vydal první moderní československou příručku zaměřenou na období karbonu a permu


zajímavé okolnosti

po spisovateli Eduardu Štorchovi pokračoval v psaní pravěkých povídek, zaměřených pouze na paleolit. Ilustroval je většinou Zdeněk Burian


vzdělání

1913–1921 české státní gymnázium v Boskovicích,
1921–1925 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor geologie (1926 titul RNDr., 1946 profesor zoopaleontologie, 1956 DrSc)


vyznamenání a pocty

Nositel řádu práce a vyznamenání za zásluhy


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent Geologického ústavu PřF MU v Brně (1924–1931),
měšťanská škola v Olešnici,
PřF UK v Praze - Geologicko-paleontologický ústav (1959–1968 vedoucí katedry); 1957–1959 děkan PřF UK


odborné a zájmové organizace

člen KČSN


poznámky

spolupracoval s malířem Zdeňkem Burianem (od roku 1935) na tvorbě mezinárodně uznávaných rekonstrukcí vymřelých zvířat a života v minulých geologických dobách i vývojových forem člověka v pleistocénu





související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 178, Matrika narozených Boskovice 1894–1906, s. 327



Aktualizováno: 18. 09. 2015