Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Augusta

  prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc.


  • * 17.3.1903 Boskovice – † 4.2.1968 Praha


  • paleontolog a spisovatel


  • nej...

   Československo: vydal první moderní československou příručku zaměřenou na období karbonu a permu

  • zajímavé okolnosti

   po spisovateli Eduardu Štorchovi pokračoval v psaní pravěkých povídek, zaměřených pouze na paleolit. Ilustroval je většinou Zdeněk Burian


  • vzdělání

   1913–1921 české státní gymnázium v Boskovicích,
   1921–1925 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor geologie (1926 titul RNDr., 1946 profesor zoopaleontologie, 1956 DrSc)

  • vyznamenání a pocty

   Nositel řádu práce a vyznamenání za zásluhy


  • dílo

   Vědecká práce byla zaměřená na období karbonu a permu, vydal 1. moderní československou příručku o těchto obdobích. Zabýval se zejména psaním populárně naučných až povídkových prací.

   Publikační činnost:
   - Zavátý život, Praha 1941
   - Divy prasvěta, Praha 1942
   - Lovci jeskynních medvědů, Praha 1947
   - Ztracený svět, Praha 1948.


  • zaměstnání

   asistent Geologického ústavu PřF MU v Brně (1924–1931),
   měšťanská škola v Olešnici,
   PřF UK v Praze - Geologicko-paleontologický ústav (1959–1968 vedoucí katedry); 1957–1959 děkan PřF UK

  • odborné a zájmové organizace

   člen KČSN


  • poznámky

   spolupracoval s malířem Zdeňkem Burianem (od roku 1935) na tvorbě mezinárodně uznávaných rekonstrukcí vymřelých zvířat a života v minulých geologických dobách i vývojových forem člověka v pleistocénu


  • obrazy

   img13997.jpg


  • prameny, literatura


  • děti

   Pavel Augusta


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 178, Matrika narozených Boskovice 1894–1906, s. 327


  • autor


Aktualizováno: 18. 09. 2015

Josef Augusta (vpravo) v rozhovoru se Zdeňkem Burianem. Zdroj: www.zoosafari.blog.cz.