Emil Navrátil

* 24.6.1896 Doloplazy (okres Olomouc) – † 16.5.1942 Stein (Rakousko)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v káznici


bydliště

Újezd u Brna, čp. 343


jiné pocty

v Újezdě u Brna, Revoluční č. 343, je jeho pamětní deska


zaměstnání

dělník v brněnských továrnách, také zedník


politická orientace

KSČ


hrob

Újezd u Brna, evangelický hřbitov


poznámky

Za první republiky se velmi angažoval v akcích na obranu republiky před nastupujícím fašismem (vystoupil s projevem v září 1938 na Zelném trhu v Brně), jeho zásluhou přijeli do Újezda u Brna němečtí antifašisté z RW z Mikulovska atp. Za okupace se zapojil do odboje v ilegální KSČ (vedoucí ilegálního okrsku).
Byl zatčen gestapem již 7. 10. 1939 (dle sdělení dcery autorce medailonku byl několikrát varován německým četníkem Lichtblauem z Újezda, že zadržel několik anonymních udání na gestapo). Vězněn v Brně na Špilberku, z věznic je znám Mírov. Odsouzen k trestu káznice, trest si odpykával ve Steinu, kde zemřel na TBC v nemocnici.
Před smrtí jej navštívila rodina, velmi prosil, aby jej pohřbili v rodné zemi. To mu jeho blízcí slíbili, i když splnění slibu bylo finančně nákladné a pro nemajetnou rodinu velice obtížné. Rakev byla dopravena vlakem na nádraží do Sokolnic a odtud převezena povozem pana Vitolda Cupáka do Újezda u Brna.
Podle sdělení dcery se pohřeb konal v úzkém rodinném kruhu za dohledu gestapa. Tomu neodpovídá informace ze školní kroniky újezdské školy, kde se uvádí, že pohřeb se konal v pondělí svatodušní. „V sobotu před pohřbem byla ředitelka měšťanské školy a řídící učitel školy povoláni na četnickou stanici a sděleno jim, že se žádný žák nesmí pohřbu zúčastnit. Účast dospělých však byla značná.“ Svědectví dcery považujeme za pravděpodobnější (-Menš).

Menš


Aktualizováno: 29. 05. 2023