Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Navrátil

  Emil Navrátil


  • * 24.6.1896 Doloplazy (okres Olomouc) – † 16.5.1942 Stein (Rakousko)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v káznici


  • bydliště

   Újezd u Brna, čp. 343


  • jiné pocty

   v Újezdě u Brna, Revoluční č. 343, je jeho pamětní deska


  • zaměstnání

   dělník v brněnských továrnách, také zedník

  • politická orientace

   KSČ


  • hrob

   Újezd u Brna, evangelický hřbitov


  • poznámky

   Za první republiky se velmi angažoval v akcích na obranu republiky před nastupujícím fašismem (vystoupil s projevem v září 1938 na Zelném trhu v Brně), jeho zásluhou přijeli do Újezda u Brna němečtí antifašisté z RW z Mikulovska atp. Za okupace se zapojil do odboje v ilegální KSČ (vedoucí ilegálního okrsku).
   Byl zatčen gestapem již 7. 10. 1939 (dle sdělení dcery autorce medailonku byl několikrát varován německým četníkem Lichtblauem z Újezda, že zadržel anonymní udání na gestapo). Vězněn v Brně na Špilberku, z věznic je znám Mírov. Odsouzen k trestu káznice, trest si odpykával ve Steinu, kde zemřel na TBC v nemocnici.
   Před smrtí jej navštívila rodina, velmi prosil, aby jej pohřbili v rodné zemi. To mu jeho blízcí slíbili, i když to bylo finančně nákladné a pro nemajetnou rodinu velice těžké. Rakev byla dopravena vlakem na nádraží do Sokolnic a odtud převezena povozem pana Vitolda Cupáka do Újezda u Brna.
   Podle sdělení dcery, pohřeb se konal v úzkém rodinném kruhu za dohledu gestapa. Tomu neodpovídá informace ze školní kroniky újezdské školy, kde se uvádí, že pohřeb se konal v pondělí svatodušní. „V sobotu před pohřbem byla ředitelka měšťanské školy a řídící učitel školy povoláni na četnickou stanici a sděleno jim, že se žádný žák nesmí pohřbu zúčastnit. Účast dospělých však byla značná.“ Svědectví dcery považujeme za pravděpodobnější (-Menš).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Františka Navrátilová (Moudrá)


  • děti

   Jindra Jakubcová (Navrátilová)
   Emilie Matulová (Navrátilová)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 17. 03. 2019