prof. PhDr. Emanuel Šimek, DrSc.

* 3.4.1883 Vatětice – † 15.6.1963 Miřenice


historický geograf a archeolog


zajímavé okolnosti

založil a vybudoval na FF MU v Brně Ústav prehistorie a protohistorie


bydliště

Brno, Mášova 8,
Miřenice (od roku 1948)


vzdělání

gymnázium v Praze (1903),
habilitace pro prehistorii Evropy se zvláštním zřetelem ke starověké etnografii na FF UK v Praze (1922), v roce 1931 jmenován mimořádným a v roce 1936 řádným profesorem prehistorie a protohistorie na FF MU v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

aktivní důstojník válečného námořnictva v Pule - zájem o klasickou archeologii,
po 2. světové válce - středoškolský profesor,
1931–1958 (mimo válečné období) - katedra prehistorie na FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

referát archeologické památkové péče v Ústřední komisi pro zachování památek ve Vídni (od roku 1911),
v Brně vydával časopis Z dávných věků (1948–1950),
v čele Moravského archeologického klubu (1935–1962)


poznámky

Zabýval se problematikou hradišť na Moravě, také laténem a římským obdobím a raným středověkem.

Archeologické výzkumy:
- Děvín u Bratislavy (1915)
- terénní průzkum u Kramolína, Nové Hradečné, Rény u Ivančic, Klášťova u vysokého Pole, Černov u Ježkovic.

V rukopise zůstal pokus o beletrii z jihočeského raného středověku: Mstislav 1940.
ulice

Mášova
bydliště


související odkazy


Aktualizováno: 03. 08. 2019