Encyklopedie dějin města Brna

Vilém Hrubý

  prof. PhDr. Vilém Hrubý, DrSc.


  • * 18.11.1912 Říkovice – † 23.9.1985 Brno


  • archeolog a muzejník


  • zajímavé okolnosti

   objevitel a badatel Starého Města u Uherského Hradiště


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Náhorní 6


  • vzdělání

   Učitelský ústav (ukončeno v roce 1932),
   1951 zisk titulu PhDr., 1957 habilitace na slovanskou archeologii, 1966 doktor historických věd, v roce 1969 jmenován profesorem


  • dílo

   zobrazit Podílel se na vzniku expozic Pravěk Moravy a na řadě výstav o velkomoravském Starém Městě, také na putovní výstavě Velká Morava.
   Zabýval se zpočátku dobou bronzovou a později jen již velkomoravskou etapou.

   Publikační činnost:
   - Velehradský sborník
   - Staré Město, velkomoravské pohřebiště Na valách, Praha 1955
   - Staré Město - velkomoravský Velehrad, Praha 1965
   - Dějiny města Brna I., Brno 1969
   - Z pravěku středního Pomoraví, Uherské Hradiště 1948.


  • zaměstnání

   učitel na školách v Uherském Hradišti (1932–1948),
   správce archeologické sbírky Slováckého muzea v Uherském Hradišti - vybudování archeologického oddělení,
   vedoucí oddělení pravěku a vědecký náměstek ředitelství Moravského zemského muzea (od roku 1948, v letech 1952–1978 vedoucí),
   externí učitel na katedře archeologie a muzeologie na filozofické i přírodovědecké fakultě v Brně (od roku 1952), též na Filosofické fakultě UKo v Bratislavě

  • odborné a zájmové organizace

   Muzejní spolek v Brně,
   Moravský archeologický klub


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - Staré Město (poloha Na valách) - první odkrytí zdiva církevní stavby na Velké Moravě (1949)
   - Modrá, Osvětimany, Sady u Uherského hradiště, Zlechov, Staré Město, výzkum rodného domku prezidenta Klementa Gottwalda v Dědicích (od roku 1954).


  • prameny, literatura

   zobrazit "Životní jubileum Viléma Hrubého"
   "K nedožitým osmdesátinám Viléma Hrubého"
   "Doc. dr. Vilém Hrubý, Dr.Sc., šedesátníkem"
   "Úmrtí prof. PhDr. Viléma Hrubého"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"
   "Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas"


  • ulice

   Náhorní
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   moravská archeologie


  • autor


Aktualizováno: 30. 05. 2016