Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Přecechtěl

  MUDr. Antonín Přecechtěl


  • * 1.4.1888 Brno – † 16.4.1957 Frýdek-Místek


  • lékař, muzejník a vlastivědný pracovník, amatérský archeolog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Jeho dlouholeté a obětavé úsilí o založení a vybudování městského muzea v Místku bylo zmařeno v roce 1949 předáním sbírek do Lašského muzea ve Frýdku.


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1906 maturita),
   lékařská fakulta v Praze, Berlíně (studium ukončeno v roce 1913)


  • dílo

   Pro národopis je přínosná jeho publikace Památky města Místku a jeho lašského okolí (Místek 1934), v němž mimo jiné věnoval pozornost lidovému i sakrálnímu stavitelství, nářadí a náčiní, kroji, keramice, malbě na skle a připojil cenný soupis muzejních sbírek.


  • zaměstnání

   lékař v nemocnici v Kroměříži (za 1. světové války působil jako válečný chirurg a po jejím skončení se vrátil do Kroměříže, odkud odešel roku 1924 na místo odborného lékaře do městské nemocnice v Místku)

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel muzejního odboru Matice Místecké


  • poznámky

   Sbíral a zachraňoval archeologické nálezy a památky v okolí Místecka. Také psal do zpráv musejního odboru.


  • prameny, literatura


  • autor

   MŠ, Jord


Aktualizováno: 24. 02. 2013