MUDr. Antonín Přecechtěl

* 1.4.1888 Brno – † 16.4.1957 Frýdek-Místek


lékař, muzejník a vlastivědný pracovník, amatérský archeolog


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Jeho dlouholeté a obětavé úsilí o založení a vybudování městského muzea v Místku bylo zmařeno v roce 1949 předáním sbírek do Lašského muzea ve Frýdku.


vzdělání

gymnázium v Brně (1906 maturita),
lékařská fakulta v Praze, Berlíně (studium ukončeno v roce 1913)


dílo

Pro národopis je přínosná jeho publikace Památky města Místku a jeho lašského okolí (Místek 1934), v němž mimo jiné věnoval pozornost lidovému i sakrálnímu stavitelství, nářadí a náčiní, kroji, keramice, malbě na skle a připojil cenný soupis muzejních sbírek.


zaměstnání

lékař v nemocnici v Kroměříži (za 1. světové války působil jako válečný chirurg a po jejím skončení se vrátil do Kroměříže, odkud odešel roku 1924 na místo odborného lékaře do městské nemocnice v Místku)


odborné a zájmové organizace

jednatel muzejního odboru Matice Místecké


poznámky

Sbíral a zachraňoval archeologické nálezy a památky v okolí Místecka. Také psal do zpráv musejního odboru.MŠ, Jord


Aktualizováno: 24. 02. 2013