Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Ondruš

  PhDr. Vladimír Ondruš


  • * 5.10.1932 Dolní Bojanovice – † 14.5.2000


  • archeolog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Dolní Bojanovice,
   Bílovice nad Svitavou

  • čestný občan

   Vedrovice


  • vzdělání

   1953–1958 FF MU - prehistorie (diplomová práce Osídlení Moravy v mladším paleolitu, 1967 titul PhDr.)


  • dílo

   Věnoval se také přednáškové a výstavní činnosti:
   - Nejstarší zemědělci pod Leskounem
   - Poklady dávných věků
   - Archeologické nálezy na Kyjovsku
   - příprava expozice Pravěk Moravy.


  • zaměstnání

   ředitel Okresního muzea v Kyjově,
   1960–1961 odborný pracovník v prehistorickém oddělení Moravského zemského muzea v Brně vedoucí (1978–1990),
   FF MU - externě na katedře archeologie

  • odborné a zájmové organizace

   člen výboru Moravského archeologického klubu (1961–1982),
   předseda oborové komise muzejních archeologů při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - záchranné výzkumy - halštatské sídliště ve Smolíně, slovanské hradisko na sv. Klimentu u Osvětiman, únětické pohřebiště v Přibicích a Opatovicích, pohřebiště lidu zvoncovitých pohárů v Ostopovicích
   - neolitické osídlení ve Vedrovicích (od roku 1961).


  • prameny, literatura


  • archeologické výzkumy

   1984 Zadní žleby
   1980 JISKRA, ulice Česká
   1974 Zadní Žleby


  • autor


Aktualizováno: 10. 05. 2019