PhDr. Vladimír Ondruš

* 5.10.1932 Dolní Bojanovice – † 14.5.2000


archeolog


národnost

česká


bydliště

Dolní Bojanovice,
Bílovice nad Svitavou


čestný občan

Vedrovice


vzdělání

1953–1958 FF MU - prehistorie (diplomová práce Osídlení Moravy v mladším paleolitu, 1967 titul PhDr.)


dílo

Věnoval se také přednáškové a výstavní činnosti:
- Nejstarší zemědělci pod Leskounem
- Poklady dávných věků
- Archeologické nálezy na Kyjovsku
- příprava expozice Pravěk Moravy.


zaměstnání

ředitel Okresního muzea v Kyjově,
1960–1961 odborný pracovník v prehistorickém oddělení Moravského zemského muzea v Brně vedoucí (1978–1990),
FF MU - externě na katedře archeologie


odborné a zájmové organizace

člen výboru Moravského archeologického klubu (1961–1982),
předseda oborové komise muzejních archeologů při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze


poznámky

Archeologické výzkumy:
- záchranné výzkumy - halštatské sídliště ve Smolíně, slovanské hradisko na sv. Klimentu u Osvětiman, únětické pohřebiště v Přibicích a Opatovicích, pohřebiště lidu zvoncovitých pohárů v Ostopovicích
- neolitické osídlení ve Vedrovicích (od roku 1961).

Aktualizováno: 10. 05. 2019