Hugo Gold

* 14.10.1895 Vídeň (Rakousko) – † 20.11.1974 Tel Aviv (Izrael)


vydavatel a editor


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Izrael


zajímavé okolnosti

převzal po svém strýci M. Hicklovi nakladatelství, pokračoval ve vydávání knih s židovskou tematikou


bydliště

Brno, Adlergasse 9


vzdělání

Německá univerzita v Brně


dílo

- Die Einwanderung der Juden in Mähren (dizertační práce).
- Die Juden und Judengemainden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk. Brünn, Jüdischer Buch- und Kunstverlag 1929.
- Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti (v německém originále Die Juden und Judengemeinden Böhmen in Vergangenheit und Gegenwart). Brno, Židovské nakladatelství 1934.
- Židia v Bratislave v minulosti a súčastnosti (v originále: Juden und die Judengemeinde Bratislava in Vergangenheit und Gegenwart), Bratislava 2010.


zaměstnání

soukromý úředník (doloženo v roce 1921),
majitel vydavatelství Jüdischer Buch- und Kunstverlag v Brně


odborné a zájmové organizace

vydával populárně vědecký časopis Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei,
vydavatel týdeníku Jüdische Volkstimme


poznámky

v roce 1940 opustil Československo a usadil se v tehdejší Palestiněosoby

Max Hickl
strýc


partneři

Olga Gold (Hickl)
sňatek: 25. 9. 1921, Brno (istrael. matrika)ulice

Adlergasse
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Orlí)


MŠ, Jord, Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2020