Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Jaromír Bukovanský

  Karel Jaromír Bukovanský


  • * 24.11.1844 Ždánice – † 12.12.1932 Klobouky u Brna


  • učitel, historik, archeolog


  • pseudonym

   Starožitnický


  • zajímavé okolnosti

   jeho hlavní publikace z roku 1880 obsahuje první čistě archeologickou mapu Moravy


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Člověk v době předhistorické na Moravě a některé památky moravské, Brno 1880.


  • zaměstnání

   učitel na Brněnsku, na Ostravsku (od roku 1870),
   ředitel školy v Ostravě (od roku 1874),
   učitel v Kloboukách u Brna (1864–1868)

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel muzea v Ostravě, v Orlové,
   zakladatel muzea v Kloboukách u Brna (1906)


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - Kloboucko, Ostravsko - zejména paleolitické nálezy.


  • obrazy

   img9892.jpg


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 22. 11. 2013

Karel Jaromír Bukovanský. Zdroj: Bibliografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, Praha 2005.