Internetová encyklopedie dějin města Brna

Václav Burian

  PhDr. Václav Burian


  • * 19.7.1921 Podbřežice u Vyškova – † 19.9.1998 Olomouc


  • archeolog, historik a numismatik


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   stal se průkopníkem středověké archeologie zejména na severní Moravě


  • jiné pocty

   stříbrná medaile Muzejní a vlastivědné společnosti,
   cena města Olomouce


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Olomoucko za feudalismu, Olomouc 1963.

   - Nálezy středověkého objektu v Dolanech, výzkum 1962, Olomouc 1964.

   - Nálezy z kartuzie a husitského opevnění v Dolanech, výzkum 1963, Olomouc 1965.

   - Popelnicové pole u Dražkovic na Moravě, Archaeologia historica 6, 1954, 28–31.

   - Keramika z nálezů mincí, Archaeologia historica 10, 1958, 260–262.

   - Nálezy z husitského opevnění Kartouzky v Dolanech u Olomouce, výzkum 1962, Archaeologia historica 12, 1960, 196–199.

   - Husitské opevnění Kartouzka v Dolanech u Olomouce, výzkum 1962, Archaelogia historica 16, 1964, 825–830, 833–840.

   - Středověké nálezy v Olomouci, B., V. - Opravil, E., Archaelogia historica 22, 1970, 178–158.


  • zaměstnání

   muzeum ve Vyškově (externě od roku 1942),
   muzeum v Olomouci (od roku 1951) - vedoucí historického oddělení a numismatické sbírky (1952–1953)


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - klášter a opevněné místo v Dolanech
   - hrad Tepenec.

   Zpracoval a publikoval řadu nálezů mincí.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Odešel historik Václav Burian"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"


  • autor


Aktualizováno: 14. 07. 2018