Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmír Fiala

  Mojmír Fiala


  • * 10.9.1894 Malá Vrbka (okres Hodonín) – † 14.11.1942 Oranienburg


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • pseudonym

   Mojuš

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   O tom, jak oblíbeným členem Slováckého krúžku v Bratislavě Mojmír Fiala byl, svědčí skutečnost, že po zprávě o jeho úmrtí v koncentračním táboře Msgre. ThDr. Ludevít Okánik (* 15. 8. 1869 Skalica, † 21. 3. 1944 Bratislava), hlavní městský farář v Bratislavě a první richtár Slováckého krúžku, sloužil veřejnou zádušní mši za Mojmíra Fialu v kostelíku sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě.
   Členové tehdejšího Slováckého krúžku v Bratislavě se tajně na mši připravovali, rozepsali si text české zádušní písně „Na dušičky vzpomínejme“, nacvičili ji a na mši pak zazpívali. Mše se účastnili i evangelíci a bezvěrci, všichni tak vzdali společně poslední poctu oblíbenému předválečnému členovi Slováckého krúžku v Bratislavě.

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v obci Kostice, okr. Břeclav, a na kenotafu obětí obou válek na tamním hřbitově


  • zaměstnání

   voják z povolání

  • odborné a zájmové organizace

   Slovácký krúžek (nejdříve v Bratislavě v letech 1923–1932, poté v Praze 1932–1937, nakonec v Brně v letech 1937 do zatčení v roce 1939))


  • hrob

   Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 2, hrob č. 199 (kenotaf)


  • poznámky

   V letech 1915 až 1918 bojoval Mojmír Fiala na ruské a italské frontě. V roce 1919 se zúčastnil bojů na Slovensku proti Maďarům. Poté působil na Slovensku a zapojil se do činnosti Slováckého krúžku v Bratislavě. Dne 20. 1. 1932 napsal čtyřstránkový dopis „Mojmu - krúžku - na rozlúčku“, kterým se rozloučil s přáteli při svém odchodu do Prahy. Dopis je dokladem nejen jeho smyslu pro humor, ale také příkladem jeho lásky k lidové slovesnosti, k přátelům ze Slováckého krúžku.
   Ze Slovenska odešel do Prahy na MNO v hodnosti štábního kapitána. V letech 1934 až 1937 působil jako referent na 2. (zpravodajském) oddělení HŠ MNO.
   V září 1937 odešel ze zdravotních důvodů do výslužby v hodnosti štábního kapitána. Odstěhoval se do Brna a pracoval ve Zbrojovce Brno. V Brně se opětovně, podobně jako předtím v Praze, účastnil práce Slováckého krúžku.
   Za nacistické okupace se Mojmír Fiala zapojil v červnu 1939 do odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno-východ, úsek Zbrojovka), gestapem byl zatčen 24. 11. 1939.
   (Podrobnější informace k životopisu Mojmíra Fialy, zejména k činnosti ve Slováckém krúžku, poskytl pro naši encyklopedii v říjnu 2011 pan Václav Dleštík z Bratislavy. O práci na MNO informace doplnil pan Milan Vyhlídal. Oběma pánům děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Alois Fiala


  • sourozenci

   Jaromír Fiala


  • stavby

   Komínský hřbitov
   Absolonova
   kenotaf


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 02. 2020