brigádní generál in memoriam Čeněk Hajda

* 26.6.1892 Malenovice (dnes Zlína, okres Zlín) – † 5.2.1944 Kassel (Německo)


válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v káznici


bydliště

Malenovice čp. 122 (rodný dům),
Cheb (doloženo k 3. 12. 1920),
Banská Bystrica, Lázovna 18 (doloženo v roce 1924),
Olomouc,
Uherské Hradiště-Jarošov.


vyznamenání a pocty

brigádní generál in memoriam (19. 2. 1947)


jiné pocty

jméno uvedeno na pamětní desce obětí okupace z řad příslušníků 6. pluku Hanáckého v Olomouci, náměstí Republiky


zaměstnání

voják z povolání (mj. velitel 6. pěšího pluku v Olomouci v hodnosti plukovníka)


odborné a zájmové organizace

TJ Olomouc


poznámky

V rakousko-uherské armádě poručík 25. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 17. 9. 1915, Cumaň. Do čs. legie v Srbsku zařazen 20. 8. 1916, 7. pěší pluk, podporučík. Do čs. legie v Rusku zařazen 10. 3. 1917, 1. střelecký pluk, podporučík. Konec v legiích 1920, poslední útvar: letecký oddíl, poslední hodnost: major. Pokračoval ve službě v československé armádě.
K datu 3. 12. 1920 byl v Chebu dle přípisu okresní správy politické v Chebu farnímu úřadu v Malenovicích ve věci vystoupení z církve. Předpokládáme, že působil na chebském leteckém učilišti. Poté přešel na Slovensko do Banské Bystrice, kde je doložen v roce 1924 v hodnosti majora.
Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa.osoby

Alois Wagner
švagr


partneři

Anna Hajdová (Wagnerová)
sňatek: 14. 4. 1924, Uherské Hradiště (statutární město)

Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2021