Internetová encyklopedie dějin Brna

Čeněk Hajda

  brigádní generál in memoriam Čeněk Hajda


  • * 26.6.1892 Malenovice (dnes Zlína, okres Zlín) – † 5.2.1944 Kassel (Německo)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář srbský; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v káznici


  • bydliště

   Malenovice čp. 122 (rodný dům),
   Cheb (doloženo k 3. 12. 1920),
   Banská Bystrica, Lázovna 18 (doloženo v roce 1924),
   Olomouc


  • vyznamenání a pocty

   brigádní generál in memoriam (19. 2. 1947)

  • jiné pocty

   jméno uvedeno na pamětní desce obětí okupace z řad příslušníků 6. pluku Hanáckého v Olomouci, náměstí Republiky


  • zaměstnání

   voják z povolání (mj. velitel 6. pěšího pluku v Olomouci v hodnosti plukovníka)

  • odborné a zájmové organizace

   TJ Olomouc


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě poručík 25. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 17. 9. 1915, Cumaň. Do čs. legie v Srbsku zařazen 20. 8. 1916, 7. pěší pluk, podporučík. Do čs. legie v Rusku zařazen 10. 3. 1917, 1. střelecký pluk, podporučík. Konec v legiích 1920, poslední útvar: letecký oddíl, poslední hodnost: major. Pokračoval ve službě v československé armádě.
   K datu 3. 12. 1920 byl v Chebu dle přípisu okresní správy politické v Chebu farnímu úřadu v Malenovicích ve věci vystoupení z církve. Předpokládáme, že působil na chebském leteckém učilišti. Poté přešel na Slovensko do Banské Bystrice, kde je doložen v roce 1924 v hodnosti majora.
   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Wagner
   švagr


  • partneři

   Anna Hajdová (Wagnerová)
   sňatek: 14. 4. 1924, Uherské Hradiště (statutární město)


  • rodiče

   Ignác Hajda
   Emilie Hajdová (Schneiderová)


  • sourozenci

   Vojtěch Hajda
   Marie Hajdová
   Emilie Hajdová


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 06. 2017