Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Dania

  Emanuel Dania


  • * 31.1.1901 Brno – † 9.2.1974 Brno


  • archeologický terénní technik


  • zajímavé okolnosti

   byl přítomen objevení tzv. Věstonické Venuše v roce 1925


  • vzdělání

   vyučen jako pozlacovač a sochař


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Jak byla před 35 lety objevena Věstonická Venuše, Almanach Moravského muzea, Brno 1962 85–87.


  • zaměstnání

   1921–1961 laborant, preparátor a fotograf v diluviálním oddělení Moravského zemského muzea


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - vedení a dokumentace na výzkumu v Dolních Věstonicích (do roku 1938), spolupráce s K. Absolonem
   - za 2. světové války spolupracoval s H. Schwabedissenem - Ondratice (1942)
   - později s B. Klímou opět v Dolních Věstonicích (do roku 1951)
   - výzkumy Moravského zemského muzea v Brně (do roku 1958).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Absolon
   spolupracovník na výzkumu v Dolních Věstonicích Bohuslav Klíma st.
   spolupracovník na výzkumu v Dolních Věstonicích


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17142, Matrika narozených Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 1899–1903, s. 263.


  • autor


Aktualizováno: 27. 01. 2018