Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Kotík

  Ladislav Kotík


  • * 13.11.1896 Lipník nad Bečvou (okres Přerov) – † 19.8.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Když byl vyváděn z cely smrti na popravu, všiml si, že se otrlým dozorcům chvějí ruce. Plukovník Kotík se zastavil, setřásl jejich ruce ze svých zápěstí a obrátil se k nim se slovy: „Proč se, prosím vás, třesete? Jdete na popravu vy, anebo já?“ Vztáhl ruce před sebe a řekl: „Podívejte se, já se nechvěji!“ (Stehlík - Lach, s. 107)

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Michalovce (Slovensko, doloženo v roce 1938),
   Brno, Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse) 50


  • vzdělání

   čtyři třídy nižší německé reálky v Lipníku nad Bečvou (1906–1910),
   dvouletý obchodní exportní kurs v Paříži

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)

  • jiné pocty

   brigádní generál in memoriam (1946)


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   Když vypukla první světová válka, pobýval ve Francii. Dne 28. 8. 1914 vstoupil jako dobrovolník do francouzské armády; protože čs. legie ještě neexistovaly, byl přidělen jako střelec ke 2. pluku cizinecké legie. Za první světové války utrpěl vážné zranění ruky.
   Do Brna přijel 25. 3. 1939 ze Slovenska, byl přidělen k velitelství III. sboru v likvidaci (do září 1939). Poté odešel do výslužby, i když byl přidělen v listopadu 1939 jako vrchní administrativní rada k zemskému úřadu v Brně (ale místo nikdy nenastoupil).
   Do odboje se zapojil v dubnu 1939 v Obraně národa. Gestapem zatčen 23. 11. 1939 ve svém bytě, vězněn v Brně na Špilberku, od 10. 12. 1939 v Sušilových kolejích, od 6. 6. 1940 ve Vratislavi, od července 1940 v Berlíně-Alt Moabitu. Ve dnech 26.–27. 11. 1941 souzen s moravským zemským velením ON v Berlíně, odsouzen k trestu smrti. Od 28. 11. 1941 až do popravy vězněn v Berlíně-Plötzensee, kde byl rozsudek vykonán.
   Vojenská dráha Ladislava Kotíka je podrobně vylíčena v publikaci Stehlík - Lach.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Gardavský
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Čestmír Jelínek
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Václav Lysák
   spolupráce v odboji Bohuslav Dimitrij Všetička
   spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni


  • partneři

   Milada Kotíková (Hurtová)
   sňatek: 19. 4. 1938, Brno (městská rada)
   (druhá manželka)


  • děti

   Ladislav Kotík


  • rodiče

   Jan Kotík
   Cecilie Kotíková (Halouzková)


  • ulice

   Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
   bydliště (dnes Sirotkova)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 04. 2019