Ladislav Kotík

* 13.11.1896 Lipník nad Bečvou (okres Přerov) – † 19.8.1942 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1914–1919; legionář francouzský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Když byl vyváděn z cely smrti na popravu, všiml si, že se otrlým dozorcům chvějí ruce. Plukovník Kotík se zastavil, setřásl jejich ruce ze svých zápěstí a obrátil se k nim se slovy: „Proč se, prosím vás, třesete? Jdete na popravu vy, anebo já?“ Vztáhl ruce před sebe a řekl: „Podívejte se, já se nechvěji!“ (Stehlík - Lach, s. 107)


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Michalovce (Slovensko, doloženo v roce 1938),
Brno, Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse) 50


vzdělání

čtyři třídy nižší německé reálky v Lipníku nad Bečvou (1906–1910),
dvouletý obchodní exportní kurs v Paříži


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)


jiné pocty

brigádní generál in memoriam (1946)


zaměstnání

voják z povolání


poznámky

Když vypukla první světová válka, pobýval ve Francii. Dne 28. 8. 1914 vstoupil jako dobrovolník do francouzské armády; protože čs. legie ještě neexistovaly, byl přidělen jako střelec ke 2. pluku cizinecké legie. Za první světové války utrpěl vážné zranění ruky.
Do Brna přijel 25. 3. 1939 ze Slovenska, byl přidělen k velitelství III. sboru v likvidaci (do září 1939). Poté odešel do výslužby, i když byl přidělen v listopadu 1939 jako vrchní administrativní rada k zemskému úřadu v Brně (ale místo nikdy nenastoupil).
Do odboje se zapojil v dubnu 1939 v Obraně národa. Gestapem zatčen 23. 11. 1939 ve svém bytě, vězněn v Brně na Špilberku, od 10. 12. 1939 v Sušilových kolejích, od 6. 6. 1940 ve Vratislavi, od července 1940 v Berlíně-Alt Moabitu. Ve dnech 26.–27. 11. 1941 souzen s moravským zemským velením ON v Berlíně, odsouzen k trestu smrti. Od 28. 11. 1941 až do popravy vězněn v Berlíně-Plötzensee, kde byl rozsudek vykonán.
Vojenská dráha Ladislava Kotíka je podrobně vylíčena v publikaci Stehlík - Lach.osoby

Jaroslav Gardavský
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Čestmír Jelínek
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Václav Lysák
spolupráce v odboji Bohuslav Dimitrij Všetička
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni


partneři

Milada Kotíková (Hurtová)
sňatek: 19. 4. 1938, Brno (městská rada)
(druhá manželka)


děti

Ladislav Kotíkulice

Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
bydliště (dnes Sirotkova)Menš


Aktualizováno: 07. 03. 2024