Ing. Vladimír Krondl

* 25.4.1909 Brno – † 14.2.1941 Brno


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači a absolventi brněnské techniky


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

? (otazník uveden v úmrtním protokolu -Menš), podle Františka Vaška byl Vladimír Krondl zastřelen v Kounicových kolejích


bydliště

Brno-Žabovřesky, Krondlova 20


vzdělání

1. česká státní reálka v Brně (1927 maturita),
Odbor architektury a pozemního stavitelství Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (v akademickém roce 1939/1940 v 5. ročníku)


jiné pocty

17. 11. 1947 udělen titul Ing. in memoriam


poznámky

V Úmrtním protokolu města Brna pro rok 1941 je vepsán dodatečně pod položkou 662a; nejsou vyplněny údaje o místě narození a úmrtí, domovské příslušnosti. Údaj o povolání a příčině úmrtí je označen v textu otazníkem.
Vladimír Krondl byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 2. 1941.


ulice

Krondlova
bydliště


osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace Fakulty stavební VUT v Brně
pamětní deska: Žižkova 17/02


související odkazy

Menš, Čoup, blat


Aktualizováno: 24. 06. 2020