František Černil

* 17.10.1896 Vídeň


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Provedl výzdobu „Pamětní knihy II. národního odboje v letech 1938–1945 v Brně-Židenicích“, kterou 1. 12. 1962 organizace SPB darovala do sbírek Muzea města Brna (inv. č. 152 875). Je to unikátně zpracovaný přehled popravených a umučených účastníků odboje z Brna-Židenic, doplněný seznamy legionářů podle místa bojů, a dále členů SPB v Brně-Židenicích v letech 1952–1953. Kdyby takto zpracovala každá organizace osudy svých členů (přímých účastníků odboje či pozůstalých), měli by dnes historici velmi ulehčenou práci (-Menš).


bydliště

Brno-Židenice


odborné a zájmové organizace

SPB Brno-Židenice


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě vojín 17. praporu polních myslivců.
Zajat: 20. 7. 1916, Leszniow. Přihlášení do legií: 16. 6. 1917, Arkadievka, Poltava. Do čs. legie v Rusku zařazen 12. 7. 1917, 6. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 7. 6. 1921, poslední útvar: 6. střelecký pluk, poslední hodnost: četař. Demobilizován.
Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „služba v legii od 16. 6. 1917 do 31. 12. 1919“.Menš


Aktualizováno: 14. 01. 2011