Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Poledník

  Ing. in memoriam Jaroslav Poledník


  • * 31.1.1920 Brno-Líšeň – † 23.10.1941 prostor Cardiganského zálivu


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Prohlášen rozhodnutím okresního soudu civilního pro Brno-okolí ze dne 1. 7. 1946 k žádosti Josefa Poledníka, bytem v Brně-Líšni, Dlouhá č. 21, za mrtva a považuje se den 24. 10. 1941 za den, který nepřežil. Místo úmrtí je neznámo.

  • příčina úmrtí

   zřícení letounu při cvičném letu


  • bydliště

   Brno-Líšeň, Wilsonova + Mariánské údolí (Wilsongasse + Mariental) 21


  • vzdělání

   Německá státní reálka v Brně (1939 maturita),
   Odbor architektury Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (titul Ing - in memoriam)

  • jiné pocty

   titul Ing. in memoriam (17. 11. 1947, VUT) Brno,
   podplukovník in memoriam od 1. 6. 1991 rozkazem MNO ČSFR č. 0103 z 29. 5. 1991


  • čestný hrob

   Líšeňský hřbitov, Šimáčkova (kenotaf)


  • poznámky

   Po výcviku se dostal v britské hodnosti Sergeant (Sgt) ke 311. čs. bombardovací peruti, dislokované v té době na základně East Wretham v hrabství Norfolk - odtud také vzlétl 23. 10. 1941 v 11.40 hodin ke cvičnému letu bombardovací letoun Wellington T2624. Posádku tvořili: kapitán a první pilot Sgt Karel Hurt (Únětice na Plzeňsku), druhý pilot Sgt Jaroslav Rolenc, navigátor P/O František Dittrich (Hradec Králové), radiotelegrafista Sgt Otakar Janůj (*1912, Rudimov na Zlínsku) a střelec Sgt Jaroslav Poledník (*1920, Líšeň u Brna). Let měl trvat pět a půl hodiny, natankované množství paliva mělo vystačit na sedm a půl hodiny letu, příznivá byla i předpověď počasí, návrat se předpokládal do 17 hodin. Posádka však nepřistála, ani nevyslala žádnou zprávu.
   Po nezvěstném letounu bylo vyhlášeno pátrání v oblastech, kudy vedla trasa plánovaného dálkového orientačního letu - bezvýsledně, celá posádka prohlášena za nezvěstnou.
   Po týdnu vyplavilo moře na břeh Cardigansského zálivu tělo navigátora Františka Dittricha, který byl 4. 11. 1941 uložen do hrobu číslo 17 (sekce D) hřbitova v Cardiganu (po válce exhumován, zpopelněn a urna převezena do rodiště). Zbylé členy posádky se najít nepodařilo. Letoun se zřítil v prostoru Cardigansského zálivu, příčiny tragédie se nepodařilo zcela objasnit. Zbývající oběti jsou připomenuty v Památníku letců v Runnymede, 6 km od zámku Windsor) - památník obětí více než dvaceti tisíc nezvěstných spojeneckých letců (mezi nimi i sto padesát československých) je stylizován do podoby otevřených knih, v nichž jsou zlatými písmeny vyryta jména letců (Karel Hurt je na panelu č. 45, Otakar Janůj na panelu č. 46, Jaroslav Poledník na panelu č. 50 a Jaroslav Rolenc je uveden na panelu č. 51).
   Jména československých letců padlých v letech 1939–1945 na západní frontě, jsou uvedena i na pamětní desce, odhalené v roce 1945 původně v Českém národním domě v Londýně.
   Dne 27. 10. 1992 byla deska převezena do Prahy a dnes se nachází ve Vojenském historickém ústavu.

   Na kenotaf na hřbitově v Brně-Líšni nás upozornil dne 29. 9. 2010 pan Jan Pašek, který poskytl pro naši encyklopedii také fotografii. Děkujeme. Na kenotafu je datum úmrtí 6. 1. 1941 (-Menš).


  • obrazy

   img6205.jpg img10707.jpg


  • pojmenované ulice

   Poledníkova (Líšeň)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otakar Janůj
   člen posádky bombardovacího letounu Wellington T2624 Jaroslav Rolenc
   člen posádky bombardovacího letounu Wellington T2624


  • rodiče

   Josef Poledník
   Marie Poledníková (Bezděková)


  • ulice

   Wilsonova + Mariánské údolí (Wilsongasse + Mariental)
   bydliště (dnes Ondráčkova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Holzova 1/02 oběti nacistické okupace VUT Brno
   pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti druhé světové války
   pomník: Šimáčkova 190/01 oběti nacistické okupace Fakulty stavební VUT v Brně
   pamětní deska: Žižkova 17/02


  • stavby

   Líšeňský hřbitov
   Šimáčkova
   kenotaf


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2019

Jaroslav Poledník.