JUDr. Jan Svoboda

* 15.10.1881 Sobůlky u Kyjova – † 12.5.1968 Praha


vládní rada a sociální pracovník


zajímavé okolnosti

Založil stavební družstvo pro vybudování vysokoškolské koleje "Sušil" v Brně (1920–1923). Také se stal zakladatelem prvního diecézního svazu Charity v ČSR pro diecézi brněnskou (1921).


bydliště

Brno, Zahradnická 15


vzdělání

klasické gymnázium v Kroměříži,
jezuitský alumnát (2 roky),
právnická fakulta ve Vídni - práva a účetnictví


dílo

Zabýval se zejména problematikou cyrilometodějské misie a období velkomoravského.

Publikační činnost:
- Příručka válečného poškozence čsl. 1923.
- Přes propasti věků - tři kapitoly z našich nejstarších dějin, Praha 2004.


zaměstnání

účetní důstojník za 1. světové války v Haliči,
ředitel Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně (od roku 1920),
Zemský úřad pro válečné poškozence v Praze (od roku 1931),
vládní rada a ředitel na ministerstvu sociální a zdravotní správy (od roku 1940)


odborné a zájmové organizace

zakladatel Spolku českých úředníků státních ve Vídni a úřednické mensy (1908),
zakladatel stavebního družstva - Útulna sv. Alžběty pro české pomocnice v domácnosti ve Vídni (1909),
výbor Slovanské společnosti národohospodářské ve Vídni (1910),
předseda dozorčí rady v Sociálních domech Šrámkových (od roku 1921)


hrob

Praha-Bubenč


poznámky

Redigoval časopisy Obzor sociální péče a Válečný poškozenec (1921).
Založil knihtiskárnu a nakladatelství Humana v Letovicích (1924) a v roce 1930 také Matici svatoklimentskou pro obnovu Hradiska sv. Klimenta a řídil její věstník Velká Morava.
Aktualizováno: 07. 05. 2018