Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vejrosta

  Ing. in memoriam Jiří Vejrosta


  • * 24.10.1913 Brno – † 6.10.1941 Brno, Nemocnice u sv. Anny


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; účastník domácího odboje; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   otrava léky


  • bydliště

   Brno-Židenice, U mlékárny 80,
   Brno, Česká 6, později 32


  • vzdělání

   4. česká státní reálka Brno (1931 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - zeměměřičské inženýrství

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
   Řád Bílého lva II. stupně in memoriam

  • jiné pocty

   titul Ing. in memoriam (17. 11. 1947)


  • zaměstnání

   geometr


  • poznámky

   Účastnil se od roku 1937 bojů ve Španělsku jako interbrigadista. Jiří Vejrosta se stal také příslušníkem čs. armády ve Francii, kam musel jako československý občan po příchodu ze Španělska narukovat. Prezentován 15. 12. 1939 v Gurs, osobní číslo Z; K-459. Protože stranické orgány v té době (červen 1940) vystupovaly proti čs. zahraničním politickým a vojenským orgánům jako přisluhovačům Anglie, Vejrosta dezertoval při ústupu čs. jednotek a po příchodu Němců do Francie přešel do ilegality. KS Francie vytvořila dle pokynů Kominterny mezinárodní síť nazývanou zkratkou MOI, jejíž součástí se Vejrosta stal.
   Na jaře 1941, případně již koncem zimy 1940, byl vyslán do protektorátu k posílení stranické sítě v Praze, kde bylo rozbito I. ilegální vedení komunistické strany. Na jaře 1941 II. ilegální vedení ( Zikovo) vysílá na Moravu Jiřího Vejrostu, aby se spojil jednak se Zemským vedením KSČ, především s vedoucím Josefem Rerychem), dále pak s Karlem Mazourem, kterému předal peníze k financování sítě KSMG. Vejrostovi se s Rerychem podařilo spojit, o čemž informoval zpětně ústředí v Praze, ale krátce poté byl zatčen.

   Protože zemřel v nemocnici, byl pohřben 9. 10. 1941 (povolen odklad pohřbu o jeden den).
   V úmrtním protokolu města Brna pro rok 1941 byl zapsán dvakrát:
   - Pd položkou č. 3628 (zápis z 8. 10. 1941).
   - Pod položkou 3672a (zápis z 10. 10. 1941); v textu škrtnuto červeně a napsáno „STORNO“. Toto číslo bylo vyhrazeno pro popravené 9. 10. 1941, zapisovatel už znovu položku 3672a neobsadil. Podle způsobu zápisu (většina údajů označena otazníkem) Jiří Vejrosta zemřel zřejmě na vězeňském oddělení Nemocnice u sv. Anny. Není uvedeno výslovně „sebevražda“, ale jako příčina úmrtí napsáno „Intox. medic.“ (tedy otrava léky - Menš).


  • pojmenované ulice

   Vejrostova (Bystrc)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Fabian Vejrosta
   Marie Vejrostová (Podaná)


  • ulice

   Česká
   rodný dům (bydliště v domě č. 32 v době úmrtí) U mlékárny
   bydliště doložené před rokem 1937 (dnes Veleckého)


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace VUT Brno
   pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace Fakulty stavební VUT v Brně
   pamětní deska: Žižkova 17/02


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, Menš, Kopin


Aktualizováno: 25. 08. 2017