Ing. in memoriam Jiří Vejrosta

* 24.10.1913 Brno – † 6.10.1941 Brno (zemská nemocnice)


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; účastník domácího odboje; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

sebevražda (otrava)


bydliště

Brno-Židenice, U mlékárny 80,
Brno, Česká 6


vzdělání

4. česká státní reálka Brno (1931 maturita),
Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně - zeměměřičské inženýrství


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
Řád Bílého lva II. stupně in memoriam


jiné pocty

titul Ing. in memoriam (17. 11. 1947)


zaměstnání

geometr


odborné a zájmové organizace

Kostufra (člen v době vysokoškolských studií)poznámky

Účastnil se od roku 1937 bojů ve Španělsku jako interbrigadista v řadách praporu T. G. Masaryka, začleněného do 129. mezinárodní brigády. Po porážce republikánů strávil rok ve francouzském internačním táboře v Gurs. Když vypukla válka, přihlásil se Jiří Vejrosta do čs. armády ve Francii. Prezentován 15. 12. 1939 v Gurs, osobní číslo Z; K-459. Protože stranické orgány v té době (červen 1940) vystupovaly proti čs. zahraničním politickým a vojenským orgánům jako přisluhovačům Anglie, Vejrosta dezertoval při ústupu čs. jednotek a po příchodu Němců do Francie přešel do ilegality. KS Francie vytvořila dle pokynů Kominterny mezinárodní síť nazývanou zkratkou MOI, jejíž součástí se Vejrosta stal.
Na jaře 1941, případně již koncem zimy 1940, byl vyslán do protektorátu k posílení stranické sítě v Praze, kde bylo rozbito I. ilegální vedení komunistické strany. Na jaře 1941 II. ilegální vedení (Zikovo) vyslalo Jiřího Vejrostu na Moravu, aby se spojil jednak se Zemským vedením KSČ, především s vedoucím Josefem Rerychem), dále pak s Karlem Mazourem, kterému předal peníze k financování sítě KSMG. Vejrostovi se s Rerychem podařilo spojit, o čemž informoval zpětně ústředí v Praze, ale krátce poté byl zatčen. Po zatčení rozkousl ampulku s jedem, převezen byl na vězeňské oddělení nemocnice u sv. Anny, kde zemřel. Protože zemřel v nemocnici, byl pohřben 9. 10. 1941 (povolen odklad pohřbu o jeden den).


pojmenované ulice

Vejrostova (Bystrc)
ulice

Česká
rodný dům (bydliště v době úmrtí) U mlékárny
bydliště doložené před rokem 1937 (dnes Veleckého)


osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace Fakulty stavební VUT v Brně
pamětní deska: Žižkova 17/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Čoup, Menš, Kopin


Aktualizováno: 08. 04. 2020