Jan Kolář

* 17.8.1897 Ječovice (dnes Mšené-lázně, okres Litoměřice) – † 1972 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Ječovice čp. 7 (rodný dům),
Petrovice, okr. Fryšták,
Brno-Židenice, Viniční 192


vzdělání

trojtřídní obecná škola v Dolních Počaplích (propouštěcí vysvědčení 15. 7. 1911),
vyučen truhlářem v Terezíně u Františka Sýkory (15. 1. 1912–21. 1. 1915)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918


zaměstnání

strážmistr pohraniční finanční stráže v Závadě na Hlučínsku (doloženo v roce 1921),
inspektor II. třídy finanční stráže v Brně (doloženo 1946)


odborné a zájmové organizace

ČOL,
SPB Brno-Židenice


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 7. 8. 1916, Kovel. Přihlášení do legií: 13. 8. 1916, Darnice. Do čs. legie v Rusku zařazen 14. 8. 1916, 1. záložní pluk, vojín. Konec v legiích 4. 5. 1921, poslední útvar: 1. střelecký pluk, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován. legionářské osvědčení číslo 69165, legionářská služba uznána od 4. 8. 1916 do 2. 2. 1920.
Po návratu z legií pracoval jako strážmistr pohraniční finanční stráže na Hlučínsku, po Mnichovu a záboru tohoto území Polskem se přestěhoval do Brna.
(Informace z rodinného archivu pro naši encyklopedii doplnil a fotografie poskytl pan Vlastimil Kolář, děkujeme.)prameny, literatura

partneři

Božena Kolářová (Vančová)
sňatek: 14. 11. 1921, Budyněulice

Viniční
bydliště


Menš


Aktualizováno: 12. 08. 2019