PhDr. Karel Tihelka, CSc.

* 12.7.1898 Bučovice (okres Vyškov) – † 16.7.1973 Brno


archeolog a pedagog


národnost

česká


bydliště

Pozořice čp. 53 (doloženo v roce 1924),
Brno-Husovice, Novotného 40 (1948),
Brno, Tivoli 59


vzdělání

kněžský seminář (nedokončen),
reálné gymnázium v Bučovicích,
1931–1939 FF MU v Brně - archeologie a historie (promoce až v roce 1947), disertační práce Únětická kultura v bývalé zemi Moravskoslezské - 1947 titul PhDr., 1959 titul CSc.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1916–1918 nejprve u praporu polních myslivců v Přemyšlu, poté pobyt na italské frontě,
1919–1948 učitel na Bučovicku (Letnice, Milonice, Černčín, Pozořice) v Brně - na několika školách (od roku 1936) - výuka češtiny, zeměpisu, dějepisu,
vedoucí pravěkého oddělení Moravského zemského muzea v Brně (v muzeu působil již v letech 1944–1945, vedoucí až v roce 1948),
1952–1956 ředitel Moravského zemského muzea,
1957–1966 zástupce ředitele v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně,
přednášel na katedře prehistorie FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

redigoval časopis Acta Musei Moraviae - společenská řada,
člen Moravského archeologického klubu,
člen a čestný člen Muzejního spolku,
Německý archeologický institut v Berlíně (za člena přijat v roce 1964)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


poznámky

Specializoval se na starší fázi doby bronzové (kultury únětickou a věteřovskou).

Archeologické výzkumy:
- Cézavy u Blučiny (1948–1961)
- záchranný výzkum části únětického a mohylového sídliště v Brně-Černých Polích (1947–1951)
- průzkum únětické osídlení přímo na nádvoří Moravského zemského muzea v Brně
- věteřovské sídliště v Dolních Kounicích.




partneři

Božena Růžena Tihelková (Nesvadbíková)
sňatek: 24. 4. 1924, Brno (Městská rada)



ulice

Tivoli
bydliště (dnes Jiráskova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

MŠ, Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2020