Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Tihelka

  PhDr. Karel Tihelka, CSc.


  • * 12.7.1898 Bučovice (okres Vyškov) – † 16.7.1973 Brno


  • archeolog a pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Pozořice čp. 53 (doloženo v roce 1924),
   Brno-Husovice, Novotného 40 (1948),
   Brno, Tivoli 59


  • vzdělání

   kněžský seminář (nedokončen),
   reálné gymnázium v Bučovicích,
   1931–1939 FF MU v Brně - archeologie a historie (promoce až v roce 1947), disertační práce Únětická kultura v bývalé zemi Moravskoslezské - 1947 titul PhDr., 1959 titul CSc.


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1916–1918 nejprve u praporu polních myslivců v Přemyšlu, poté pobyt na italské frontě,
   1919–1948 učitel na Bučovicku (Letnice, Milonice, Černčín, Pozořice) v Brně - na několika školách (od roku 1936) - výuka češtiny, zeměpisu, dějepisu,
   vedoucí pravěkého oddělení Moravského zemského muzea v Brně (v muzeu působil již v letech 1944–1945, vedoucí až v roce 1948),
   1952–1956 ředitel Moravského zemského muzea,
   1957–1966 zástupce ředitele v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně,
   přednášel na katedře prehistorie FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   redigoval časopis Acta Musei Moraviae - společenská řada,
   člen Moravského archeologického klubu,
   člen a čestný člen Muzejního spolku,
   Německý archeologický institut v Berlíně (za člena přijat v roce 1964)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


  • poznámky

   Specializoval se na starší fázi doby bronzové (kultury únětickou a věteřovskou).

   Archeologické výzkumy:
   - Cézavy u Blučiny (1948–1961)
   - záchranný výzkum části únětického a mohylového sídliště v Brně-Černých Polích (1947–1951)
   - průzkum únětické osídlení přímo na nádvoří Moravského zemského muzea v Brně
   - věteřovské sídliště v Dolních Kounicích.


  • obrazy

   img9910.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Božena Růžena Tihelková (Nesvadbíková)
   sňatek: 24. 4. 1924, Brno (Městská rada)


  • rodiče

   Antonín Tihelka
   Marie Tihelková (Sekerková)


  • ulice

   Tivoli
   bydliště (dnes Jiráskova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   moravská archeologie


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2020

Karel Tihelka. Zdroj: K poznání a slávě země... Dějiny Moravského zemského muzea, Brno 2002, Moravské zemské muzeum, s. 50.