Internetová encyklopedie dějin Brna

Ervín Černý

  prof. doc. MUDr. Ervín Černý, DrSc.


  • * 11.11.1913 Podomí – † 30.7.2001 Praha


  • lékař v oboru otorinolaryngologie, historický geograf a archeolog


  • pseudonym

   Černý-Křetínský


  • zajímavé okolnosti

   aktivně zapojen do odboje za 2. světové války,
   v letech 1939–1942 vězněn v koncentračním táboře v Oranienburgu u Berlína


  • vzdělání

   studium na gymnáziu v Českém Těšíně (1933 maturita)
   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (od roku 1933, dokončeno v roce 1946; 1965 profesor otorhinolaryngologie, 1982 titul CSc. v oboru středověká archeologie)

  • vyznamenání a pocty

   Cena J. E. Purkyně (1998)


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Atlas chirurgie ucha.

   - Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy Československé společnosti archeologické při ČSAV 15, 1973, č. 4–6.

   - Zaniklé středověké osady a jejich plužiny, Studie ČSAV 1/1979, Praha.

   - Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin, Brno 1992.

   - Postup při identifikaci a lokalizaci některých zaniklých osad na bývalém holštejnském panství, in: Život v archeologii středověku, Brno 1997, 117–119.

   - Kronika Podomí. 650 let historie obce, Obecní úřad Podomí 1999, 230 s.


  • zaměstnání

   1946–1958 ušní a nosní klinika v Brně a v Hradci Králové,
   od roku 1958 primář na ORL v Ústřední vojenské nemocnici v Praze
   spolupracoval s Historickým ústavem Československé akademie věd (v penzi)

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen občanského sdružení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže Barvínek (od roku 1997)


  • pojmenováno

   Základní škola prof. Ervína Černého-Křetínského v Podomí


  • poznámky

   archeologické výzkumy:
   - povrchové průzkumy Drahanské vrchoviny na Vyškovsku - 62 zaniklých středověkých vesnic a jejich plužin


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 17. 01. 2019