Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Blahoslav

  Jan Blahoslav


  • * 20.2.1523 Přerov – † 24.11.1571 Moravský Krumlov


  • český humanistický spisovatel; teolog, historik a filolog, písař (sekretář) a biskup Jednoty bratrské v Ivančicích, kde v roce 1562 zřídil proslulou bratrskou tiskárnu (Nový zákon, Ivančický kancionál, Musica ad.), později přemístěnou do Kralic


  • pseudonym

   Apteryx, Přerovský, Preroviensis, Makarios


  • nej...

   Rakousko-Uhersko: autor prvního českého "Slabikáře", pro který vymyslel i dodnes užívaný název

  • zajímavé okolnosti

   někdy se podepisoval Apteryx (podle jména své matky Kateřiny, rozené Bezperové)

  • příčina úmrtí

   na vizitační cestě


  • bydliště

   Přerov,
   Prostějov,
   Goldberg,
   Wittenberg,
   Prostějov (od roku 1546),
   Mladá Boleslav (od roku 1548),
   Královec (1549),
   Basilej,
   Mladá Boleslav (1552),
   Ivančice (1558–1571)


  • vzdělání

   základní vzdělání získal v Přerově (u Jana Wolfa),
   latinské gymnázium v Prostějově (od roku 1540), v Goldbergu ve Slezsku (1543),
   univerzita ve Wittenbergu (1544), v Královci (1549) a Basileji

  • jiné pocty

   pomník Jana Blahoslava na Horním náměstí v Přerově (socha od Františka Bílka)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   v roce 1553 vysvěcen na kněze a roku 1557 zvolen biskupem Jednoty bratrské,
   v Jednotě bratrské - sekretář, archivář a historiograf


  • hrob

   Ivančice, asi u kostela sv. Trojice (hřbitov zrušen)


  • poznámky

   Jeho typickým znakem byly brýle, které prý Blahoslav jako jeden z prvních v našich dějinách nosil.
   Mezi první také patří zmínky o archeologických nálezech mamutích klů z Předmostí v jeho Grammatice.


  • pojmenované ulice

   Blahoslavova (Královo Pole)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Blažek Blahoslav
   Kateřina Blahoslavová (Bezperová)


  • sourozenci

   Martin Andin


  • autor

   MJ, MŠ, Jiv


Aktualizováno: 20. 03. 2019