Jan Blahoslav

* 20.2.1523 Přerov – † 24.11.1571 Moravský Krumlov


český humanistický spisovatel; teolog, historik a filolog, písař (sekretář) a biskup Jednoty bratrské v Ivančicích, kde v roce 1562 zřídil proslulou bratrskou tiskárnu (Nový zákon, Ivančický kancionál, Musica ad.), později přemístěnou do Kralic


pseudonym

Apteryx, Přerovský, Preroviensis, Makarios


nej...

Rakousko-Uhersko: autor prvního českého "Slabikáře", pro který vymyslel i dodnes užívaný název


zajímavé okolnosti

někdy se podepisoval Apteryx (podle jména své matky Kateřiny, rozené Bezperové)


příčina úmrtí

na vizitační cestě


bydliště

Přerov,
Prostějov,
Goldberg,
Wittenberg,
Prostějov (od roku 1546),
Mladá Boleslav (od roku 1548),
Královec (1549),
Basilej,
Mladá Boleslav (1552),
Ivančice (1558–1571)


vzdělání

základní vzdělání získal v Přerově (u Jana Wolfa),
latinské gymnázium v Prostějově (od roku 1540), v Goldbergu ve Slezsku (1543),
univerzita ve Wittenbergu (1544), v Královci (1549) a Basileji


jiné pocty

pomník Jana Blahoslava na Horním náměstí v Přerově (socha od Františka Bílka)


dílo

zobrazit


zaměstnání

v roce 1553 vysvěcen na kněze a roku 1557 zvolen biskupem Jednoty bratrské,
v Jednotě bratrské - sekretář, archivář a historiograf


hrob

Ivančice, asi u kostela sv. Trojice (hřbitov zrušen)


poznámky

Jeho typickým znakem byly brýle, které prý Blahoslav jako jeden z prvních v našich dějinách nosil.
Mezi první také patří zmínky o archeologických nálezech mamutích klů z Předmostí v jeho Grammatice.


pojmenované ulice

Blahoslavova (Královo Pole)
sourozenci

MJ, MŠ, Jiv


Aktualizováno: 20. 03. 2019