Internetová encyklopedie dějin Brna

Max Galandauer

Aktualizováno: 05. 08. 2019

Max Galandauer. MuMB - sbírky, inv. č. 150 266.