Internetová encyklopedie dějin Brna

Max Galandauer

Aktualizováno: 19. 10. 2016

Max Galandauer. MuMB - sbírky, inv. č. 150 266.