Internetová encyklopedie dějin Brna

Max Galandauer

Aktualizováno: 26. 10. 2019

Max Galandauer. MuMB - sbírky, inv. č. 150 266.