JUDr. Max Galandauer

* 23.4.1910 Vídeň (Rakousko) – † 16.7.1943 Buchenwald


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

usnesením krajského soudu civilního v Brně ze 16. 3. 1946 k žádosti manželky byl prohlášen za mrtvého a 16. 7. 1943 se považuje za den, který nepřežil


příčina úmrtí

popraven smrtící injekcí v koncentračním táboře


bydliště

Brno, Stojanova 6,
Brno-Řečkovice, Na žlebcích (In der Mulde) 1b


vzdělání

První české gymnasium státní v Brně,
Právnická fakulta v Praze,
od akademického roku 1931/1932 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1935 titul JUDr.)


zaměstnání

advokátní koncipient


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Levá fronta


poznámky

Gestapem zatčen 14. 4. 1939 pro podezření z komunistické činnosti (referát II A, komisař Kichinger), vězněn nejdříve ve věznici policejního ředitelství v Brně, dne 18. 4. 1939 předán do věznice na Špilberk (komisař Mussgay).
Zapojen v odboji KSČ a NHPM.pojmenované ulice

Galandauerova (Sadová)
- Na Kociánce + Galandauerova + Kyselá hora (Královo Pole), jen část uliceosoby

Josef Lieberzeit
přítel a spoluvězeň


partneři

Jarmila Urbánková (Urbánková, provdaná Galandauerová)
sňatek: 7. 3. 1936, Brno (Městská rada),
manželství rozloučeno krajským soudem v Brně 20. 2. 1942, krajský soud civilní v Brně usnesením ze 6. 3. 1947 prohlásil sňatek za nadále platný

(manželé měli ještě i církevní sňatek v Přerově, českobratrský evangelický kostel)
ulice

Stojanova
bydliště doložené v roce 1936 Na žlebcích (In der Mulde)
poslední bydliště před deportací (dnes Vránova)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Úlehle 0/01


Menš, LucKub


Aktualizováno: 07. 03. 2023