prof. MUDr. Jan Florian

* 24.11.1897 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


profesor histologie a embryologie na LF KU v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

svět: v roce 1927 první na světě popsal nejmladší fixačně dobře zachovaný lidský zárodek


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno:
- Františka Josefa, třída 5
- Kudlichova 19 (dnes Charbulova)
- Údolní 73
- U botanické zahrady 19,
Bratislava, Zahradnická 14 (do června 1936)


vzdělání

První české gymnasium státní v Brně,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (1919–1925),
Rockefellerova nadace - pobyt na University College v Londýně (1930–1933),
soukromý docent histologie a embryologie na LF MU (1928),
mimořádný profesor na LF KU (1933) a na LF MU (1936), tamtéž řádný profesor (1937)


jiné pocty

člen Mezinárodního embryologického ústavu,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

zobrazit


zaměstnání

demonstrátor na Studničkově ústavu (1921), asistent (1923),
1939–1940 Ústav histologie a embryologie LF MU


politická orientace

demokrat, antifašista


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Učená společnost Šafaříkova,
L´association des anatomistes,
Anatomischer Gesellschaft,
Československá národní rada badatelská


poznámky

Studoval také dermatologii, chtěl se věnovat dermatologické histologii. V roce 1927 první na světě popsal nejmladší fixačně dobře zachovaný lidský zárodek.
Měl všestranné zájmy, byl dobrý matematik i astronom. Příležitostně překládal z angličtiny, miloval hudbu, psal básně - Písně filosofické (vydalo Moravské kolo).
Po uzavření českých vysokých škol se jako jediný z akademických funkcionářů u nacistických úřadů písemně ohradil, což znamenalo mimořádné hrdinství. Podobně statečně se zachoval při záchraně pomníku prof. MVDr. Edvarda Babáka v roce 1940, když se skupina neznámých osob snažila pomník odstranit.
Pracoval v organizacích Obrana národa (civilní skupina) a Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zatčen 1. října 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem v Brně 13. ledna 1942 k trestu smrti spolu se skupinou dalších 14 osob. Převezen v lednu nebo začátkem února do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla poprava vykonána hromadně na 72 osobách 7. května 1942.pojmenované ulice

Florianova (Královo Pole)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Otakar Bittmann
od Bittmanna získával pro výzkum embrya z kyretáží Pavel Meisel
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Andělín Novák
spoluvězeň František Schacherl
spolupráce v době okupace Václav Skalák
spolupráce v odboji


partneři

Helena Florianová (Ondrová)
sňatek: 27. 2. 1926, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Františka Josefa, třída
rodný dům (dnes třída Milady Horákové) Údolní
bydliště doložené v roce 1926 U botanické zahrady + Cihlářská
bydliště od 17. 6. 1936 (dnes Botanická)


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


objekty

E. Babák
pomník: Joštova 10/02
v roce 1940 se statečně zachoval při záchraně tohoto pomníku
E. Babák
pomník: Kamenice 3/04
v roce 1940 se statečně zachoval při záchraně pomníku


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942


související odkazy

Lin


Aktualizováno: 15. 07. 2020