prof. MUDr. Jan Florian

* 24.11.1897 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


profesor histologie a embryologie na LF KU v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

svět: v roce 1927 první na světě popsal nejmladší fixačně dobře zachovaný lidský zárodek


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942, rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno:
- Františka Josefa, třída 5
- Kudlichova 19 (dnes Charbulova)
- Údolní 73
- U botanické zahrady 19 (dnes Botanická 19),
Bratislava, Zahradnická 14 (do června 1936)


vzdělání

První české gymnasium státní v Brně,
1919–1925 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno,
1930–1933 Rockefellerova nadace - pobyt na University College v Londýně,
soukromý docent histologie a embryologie na LF MU (1928),
mimořádný profesor na LF KU (1933) a na LF MU (1936), tamtéž řádný profesor (1937)


jiné pocty

člen Mezinárodního embryologického ústavu,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

Celý život se zabýval embryologickým výzkumem včasného vývoje člověka. Zavedl vlastní grafickou rekonstrukční metodu, kterou využívaly i cizí laboratoře. Vytvořil dokonalé plastické modely patnáctidenního lidského zárodku, což mu vyneslo mezinárodní uznání.
V roce 1922 - studie o histologii hladkého svalu cév pupečního provazce. Spolu s O. Bittmannem uveřejnil popisy 14 lidských zárodků (v literatuře známý pod zn. Bil. BiXIV), které představovaly jednu z nejrozsáhlejších kolekcí na světě (1928).
Spolu s Hillem publikoval studii o lidském zárodku "dobbin", vyšla ve Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
Celkem publikoval 32 původních vědeckých prací. Je autorem populárně vědecké knihy Od prvoka k člověku (1939).
Se Z. Frankenbergerem vydal učebnici Embryologie (Praha 1936).


zaměstnání

demonstrátor na Studničkově ústavu (1921), asistent (1923),
1939–1940 Ústav histologie a embryologie LF MU


politická orientace

demokrat, antifašista


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Učená společnost Šafaříkova,
L´association des anatomistes,
Anatomischer Gesellschaft,
Československá národní rada badatelská


poznámky

Studoval také dermatologii, chtěl se věnovat dermatologické histologii. V roce 1927 první na světě popsal nejmladší fixačně dobře zachovaný lidský zárodek.
Měl všestranné zájmy, byl dobrý matematik i astronom. Příležitostně překládal z angličtiny, miloval hudbu, psal básně - Písně filosofické (vydalo Moravské kolo).
Po uzavření českých vysokých škol se jako jediný z akademických funkcionářů u nacistických úřadů písemně ohradil, což znamenalo mimořádné hrdinství. Podobně statečně se zachoval při záchraně pomníku prof. MVDr. Edvarda Babáka v roce 1940, když se skupina neznámých osob snažila pomník odstranit.
Pracoval v organizacích Obrana národa (civilní skupina) a Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zatčen 1. října 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem v Brně 13. ledna 1942 k trestu smrti spolu se skupinou dalších 14 osob. Převezen v lednu nebo začátkem února do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla poprava vykonána hromadně na 72 osobách 7. května 1942.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil a fotografii kamene zmizelého poskytl pan Pavel Roháč, děkujeme.)pojmenované ulice

Florianova (Královo Pole)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Otakar Bittmann
od Bittmanna získával pro výzkum embrya z kyretáží Pavel Meisel
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveni Andělín Novák
spoluvězeň František Schacherl
spolupráce v době okupace Václav Skalák
spolupráce v odboji


partneři

Helena Florianová (Ondrová)
sňatek: 27. 2. 1926, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Františka Josefa, třída
rodný dům (dnes třída Milady Horákové) Brünner Gasse + Kudlichgasse
bydliště (dnes Charbulova) Údolní
bydliště doložené v roce 1926 U botanické zahrady + Cihlářská
bydliště od 17. 6. 1936 (dnes Botanická)


osoba na objektech

uctění památky obětí okupace - J. Florian
jiná realizace: Botanická 19/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


objekty

E. Babák
pomník: Joštova 10/02
v roce 1940 se statečně zachoval při záchraně tohoto pomníku
E. Babák
pomník: Kamenice 3/04
v roce 1940 se statečně zachoval při záchraně pomníku


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942


související odkazy

Lin


Aktualizováno: 20. 10. 2021