Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Emil Oskar Jahn

  Prof. PhDr. Karl Emil Oskar Jahn


  • * 26.3.1906 Brno – † 7.11.1985 Utrecht (Nizozemí)


  • orientalista, semitista, íránista a turkolog


  • bydliště

   Brno, Veveří 47


  • vzdělání

   studium semitistiky, íránistiky a turkologie v Brně, Lipsku, Praze (u prof. Grohmanna a M. Winternitze),
   disertační práce - Studien zur fruehislamischen Epistolographie der ersten drei Jahrhundert 1931/1932, habilitace v Praze - Geschichte Gazan Haus des Rašid al- Din, roku 1948 docentem turecké a slovanské filologie, v roce 1953 jmenován profesorem turečtiny a perštiny v Leidenu


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Ta´rih- i mubarak-i gazani des Rašid al-din Fadl Allah Abi-l-hair, Praha 1941.

   - Tuerkische Freilassungserklaerungen des 18. Jahrhunderts (1702–1776), Napoli 1963.

   - Rashid al Din´s History of India, The Hague 1965, Bd. 2.

   - Die China-geschichte, Wien 1971, Bd. 3.

   - Die Geschichte der Kinder Israels, Wien 1973, Bd. 4.

   - Die Frankengeschichte, Wien 1977, Bd. 5.

   - Die Indiengeschichte, Wien 1980.


  • zaměstnání

   původně úředník Národní a univerzitní knihovny v Praze,
   od roku 1936 učitel turečtiny na univerzitě v Praze,
   od roku 1938 soukromý docent pro islámské umění a turečtinu,
   vysokoškolský učitel - přednášel v Praze (1942–1943),
   od roku 1948 univerzita v Utrechtu (Nizozemí),
   od roku 1953 profesor na univerzitě v Leidenu,
   univerzita ve Vídni (roku 1983 odchod do penze)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Central Asiatic Journal,
   činný člen Orintálního ústavu (zvolen v roce 1938),
   vydavatel časopisu „Central Asiatic Studies“,
   vydavatel časopisu „Welt der Islam“


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Vykoupil
   týmový kolega Otto Wlatschil
   Otto Wlatschil byl jedním ze svědků při svatbě PhDr. Jahna


  • partneři

   Christine Anna Marie Jahn (Strouhal)
   sňatek: 9. 3. 1933, Městská rada Brno


  • rodiče

   Karola Jahn (Meindl)
   Oskar Jahn


  • ulice

   Veveří
   bydliště doložené v roce 1933


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 02. 11. 2018