Internetová encyklopedie dějin Brna

František Meluzin

  František Meluzin


  • * 3.12.1883 Němčice (okres Blansko)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský; domobranecké prapory v Itálii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Němčice (okres Blansko),
   Brno-Židenice


  • odborné a zájmové organizace

   SPB Brno-Židenice


  • poznámky

   V inv. č. 152 875 kolísá psaní příjmení: Meluzin x Meluzín!
   Domovská obec: Němčice, okr. Boskovice.
   V rakousko-uherské armádě desátník telefonního oddílu. Zajat: 3. 11. 1918, Saburn. Datum zařazení do čs. legie v Itálii neuvedeno, 1. tel. rota, desátník.
   V databázi www.vuapraha.cz jsou neúplné údaje.

   Domobranecké prapory v Itálii byly jednotky zahraničního vojska, vytvářené od konce roku 1918, a přičleněné k čs. legiím v Itálii. Příslušníky praporů se stali hlavně zajatci italské říjnové ofenzívy 1918, kteří se po 28. 10. 1918 dobrovolně přihlásili do čs. armády. Do konce roku 1918 vzniklo 9 praporů, do léta 1919 pak dalších 46.
   Prapory byly vedeny československými důstojníky, měly po 4 neozbrojených rotách. Během jara 1919 byly přepraveny do ČSR, částečně zasáhly v bojích na Slovensku.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 04. 2019