František Meluzin

* 3.12.1883 Němčice (okres Blansko)


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; domobranecké prapory v Itálii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Němčice (okres Blansko),
Brno-Židenice


odborné a zájmové organizace

SPB Brno-Židenice


poznámky

V inv. č. 152 875 kolísá psaní příjmení: Meluzin x Meluzín!
Domovská obec: Němčice, okr. Boskovice.
V rakousko-uherské armádě desátník telefonního oddílu. Zajat: 3. 11. 1918, Saburn. Datum zařazení do čs. legie v Itálii neuvedeno, 1. tel. rota, desátník.
V databázi www.vuapraha.cz jsou neúplné údaje.

Domobranecké prapory v Itálii byly jednotky zahraničního vojska, vytvářené od konce roku 1918, a přičleněné k čs. legiím v Itálii. Příslušníky praporů se stali hlavně zajatci italské říjnové ofenzívy 1918, kteří se po 28. 10. 1918 dobrovolně přihlásili do čs. armády. Do konce roku 1918 vzniklo 9 praporů, do léta 1919 pak dalších 46.
Prapory byly vedeny československými důstojníky, měly po 4 neozbrojených rotách. Během jara 1919 byly přepraveny do ČSR, částečně zasáhly v bojích na Slovensku.Menš


Aktualizováno: 29. 04. 2019