PhDr. Václav Čihař, CSc.

* 24.9.1900 Jablonec nad Nisou – † 4.10.1981 Praha


orientalista, chetitolog a srovnávací jazykovědec


vzdělání

Malostranské gymnázium v Praze,
1919–1924 FF UK v Praze - slovanská, baltská a staroindická filologie a indoevropská srovnávací jazykověda (žák prof. J. Zubatého),
1924–1927 univerzita v Rize (Lotyšsko) - baltská filologie,
30. léta 20. století - seminář pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu FF UK v Praze u prof. B. Hrozného - jazyky starověkého Předního východu, zejména chetitština (1949 titul PhDr. na Masarykově univerzitě v Brně, 1964 zisk titulu CSc.)


dílo

Publikační činnost:
- Syntaktická bádání v oblasti jazyka chetitského. Primitivní větné útvary a věty nominální v jazyce chetitském, Orientální ústav, Praha 1963.

Publikoval řadu příležitostných článků v litevském i českém denním tisku. Přispíval do Masarykova naučného slovníku, Dodatků Ottova slovníku naučného nové doby, časopisu Slovanský přehled v oboru slovanské, baltské, staroindické filologie, srovnávací jazykovědy a orientalistiky.


zaměstnání

1924–1927 lektor češtiny a slovenštiny v Rize (Lotyšsko),
1933–1935 knihovník na FF UK v Praze,
od roku 1935 správce knihovny a sbírek Orientálního ústavu v Praze,
tajemník redakce časopisu Archiv orientální,
od roku 1951 vědecký pracovník Orientálního ústavu pro obor maloasijské filologie (chetitologie),
v 50. a 60. letech 20. století přednášel na FF UK v Praze chetitskou jazykovědu (do roku 1969)


odborné a zájmové organizace

spolupracovník a spoluredaktor Dodatků Ottova slovníku naučného nové doby (1929–1940)
Aktualizováno: 21. 09. 2018