Internetová encyklopedie dějin Brna

Timoteus Pokora

  PhDr. et JUDr. Timoteus Pokora, CSc.


  • * 26.6.1928 Brno – † 11.7.1985 Praha


  • sinolog a překladatel


  • pseudonym

   Jan Kalina aj.

  • národnost

   česká


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kroměříži,
   1946–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1950 titul JUDr.),
   1950–1955 FF UK - sinologie a dějiny Dálného východu


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vědecký pracovník - Orientální ústav ČSAV v Praze (od roku 1954),
   vedoucí oddělení Východní Asie (1963–1973),
   tlumočník a překladatel

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakční rady Archivu orientálního, Historického sborníku a Nového Orientu


  • poznámky

   Zabýval se zejména otázkami společenských formací v období starověku a dějinami a filozofií dynastie Chan. Dominující položkou v jeho díle jsou studie a články o chanských filozofech, zejména Wang Čchungovi a Chuan Tchanovi.
   Během své kariéry publikoval šest knih, desítky vědeckých monografií a statí, velké množství článků a stovky recenzí.
   Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na řadě zahraničních univerzit: 1965/1966 v Heidelbergu, od září 1969 do srpna 1970 na Michiganské universitě v Ann Arboru a dalších.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 21. 06. 2019