PhDr. et JUDr. Timoteus Pokora, CSc.

* 26.6.1928 Brno – † 11.7.1985 Praha


sinolog a překladatel


pseudonym

Jan Kalina aj.


národnost

česká


vzdělání

reálné gymnázium v Kroměříži,
1946–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1950 titul JUDr.),
1950–1955 FF UK - sinologie a dějiny Dálného východu


dílo

zobrazit


zaměstnání

vědecký pracovník - Orientální ústav ČSAV v Praze (od roku 1954),
vedoucí oddělení Východní Asie (1963–1973),
tlumočník a překladatel


odborné a zájmové organizace

člen redakční rady Archivu orientálního, Historického sborníku a Nového Orientu


poznámky

Zabýval se zejména otázkami společenských formací v období starověku a dějinami a filozofií dynastie Chan. Dominující položkou v jeho díle jsou studie a články o chanských filozofech, zejména Wang Čchungovi a Chuan Tchanovi.
Během své kariéry publikoval šest knih, desítky vědeckých monografií a statí, velké množství článků a stovky recenzí.
Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na řadě zahraničních univerzit: 1965/1966 v Heidelbergu, od září 1969 do srpna 1970 na Michiganské universitě v Ann Arboru a dalších.
Aktualizováno: 21. 06. 2019