Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Ambrož Josef Přikryl

  Karel Ambrož Josef Přikryl


  • * 7.12.1718 Praha – † 8.1.1785 Hradec Králové


  • kněz, teolog, misionář a filolog


  • zajímavé okolnosti

   systematicky se věnoval studiu jazyka v Indii a zvykům místního obyvatelstva


  • vzdělání

   noviciát v Brně (2 roky),
   filozofie v Olomouci (1736–1738) a řečtina opět v Brně,
   teologie na pražské univerzitě (do roku 1747)


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Principia linguae brahmanicae, Knihovna Národního muzea, Praha, sign. X C 35; (Fragment rkp. gramatiky tamilštiny), Knihovna Národního muzea, Praha, sign. X C 35.

   - Epistolae quibus civitas, collegium et portus Goani, mores Orientalium describuntur, et errores plurium scriptorum, qui in hac materia versati sunt, deteguntur. Rkp. četl F. M. Pelcl před 1786, od té doby nezvěstný.

   - Dramata et exercitia poetica. Rkp. podle Pelcla zůstal v Gói.

   - Grammatica linguae Graecae ex Gallico latinitate donata, suis adnotationibus et observationibus ex aliis Graecis grammaticis adjectis. Rkp. podle Pelcla vznikl v portugalském žaláři: zatím rovněž nezvěstný.

   - Pereira, José (ed.): Karel Přikryl, S. J., Principia linguae brahmanicae. A Grammar of Standard Konkani, ArOr 36 (1968), 625–684.


  • zaměstnání

   vstup do řádu Tovaryšstva Ježíšova v Brně (1733),
   výuka latiny na jezuitském gymnáziu v Brně (1739–1742),
   výuka poetiky na gymnáziu v Jičíně (1743),
   misijní cesta do Indie (od roku 1748) - přes Itálii, z Livorna lodí do Malagy a po souši do Lisabonu - v Gói (1749),
   docent a později profesor teologie na jezuitské koleji (přednášky z humanitních věd a řečnictví),
   uvězněn v podzemním žaláři pevnosti sv. Juliana v Lisabonu (1761–1768),
   duchovní představený a zpovědník královéhradeckého jezuitského kolegia, instruktor v Jičíně (1769–1772) a pak znovu v Hradci Králové,
   poslední rektor jezuitské koleje až do zrušení řádu (1773)


  • poznámky

   Spolu se svým řádovým druhem Vilémem Obstcírerem ze Škvorce u Prahy se vypravil na misijní cestu do Indie - dokonce byli ve styku s portugalskou královnou Marií Annou (sestrou Karla VI.).
   Po zákazu řádu (1759) a následných represích portugalské vlády byl internován a deportován z Indie, po letech vězení se opět vrátil do vlasti.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 02. 12. 2018