Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Ambrož Josef Přikryl

  Karel Ambrož Josef Přikryl


  • * 7.12.1718 Praha – † 8.1.1785 Hradec Králové


  • kněz, teolog, misionář a filolog


  • zajímavé okolnosti

   systematicky se věnoval studiu jazyka v Indii a zvykům místního obyvatelstva


  • vzdělání

   noviciát v Brně (2 roky),
   filozofie v Olomouci (1736–1738) a řečtina opět v Brně,
   teologie na pražské univerzitě (do roku 1747)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vstup do řádu Tovaryšstva Ježíšova v Brně (1733),
   výuka latiny na jezuitském gymnáziu v Brně (1739–1742),
   výuka poetiky na gymnáziu v Jičíně (1743),
   misijní cesta do Indie (od roku 1748) - přes Itálii, z Livorna lodí do Malagy a po souši do Lisabonu - v Gói (1749),
   docent a později profesor teologie na jezuitské koleji (přednášky z humanitních věd a řečnictví),
   uvězněn v podzemním žaláři pevnosti sv. Juliana v Lisabonu (1761–1768),
   duchovní představený a zpovědník královéhradeckého jezuitského kolegia, instruktor v Jičíně (1769–1772) a pak znovu v Hradci Králové,
   poslední rektor jezuitské koleje až do zrušení řádu (1773)


  • poznámky

   Spolu se svým řádovým druhem Vilémem Obstcírerem ze Škvorce u Prahy se vypravil na misijní cestu do Indie - dokonce byli ve styku s portugalskou královnou Marií Annou (sestrou Karla VI.).
   Po zákazu řádu (1759) a následných represích portugalské vlády byl internován a deportován z Indie, po letech vězení se opět vrátil do vlasti.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 05. 01. 2020