PhDr. Emil Gajdoš

* 16.3.1893 Brno-Husovice – † 5.10.1967 Brno


pedagog; válka a odboj 1914–1919; čs. rudoarmějec


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Husovice čp. 13 (rodný dům),
Brno-Židenice, Kuklenská 8


vzdělání

II. česká státní reálka v Brně (1912 maturita),
tři semestry brněnské techniky,
jazyk německý na II. státní moskevské univerzitě,
1950 splněna I. a II. státní zkouška před Zkušební komisí pro učitelství na gymnáziích v Brně,
1952 zisk titulu PhDr. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (filozofie-ruština)


dílo

K problému organisace a úlohy školního kolektivu. Brno 1953.


zaměstnání

pedagogická činnost:
- Kargata v Rusku
- Brno (ředitel na Gymnáziu Křenová v letech 1950–1951)
- lektor ruského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


odborné a zájmové organizace

SPB Brno-Židenice


poznámky

Po skončení první světové války zůstal v SSSR a rodina o něm neměla zprávy. Jeho bratr Jan do konce života věřil, že se spolu setkají.
V únoru 1915 odešel do kozácké vsi Poltavskaja, ve které pracovalo asi 150 vojáků rakousko-uherské armády u kozáků na polích. Emil pak zakotvil ve městě Kargatě na Sibiři, nejdříve u bývalého ruského horníka, u kterého se skrývali partyzáni. V partyzánském oddíle také Emil působil.
Koncem listopadu 1919 onemocněl skvrnitým tyfem. Z nemoci se Emil dostal oproti mnoha členům rodiny bytného, kteří zemřeli. V Kargatě působil Emil jako ředitel železniční školy. Emil se v Rusku oženil, manželka se jmenovala Věra. Dne 25. 7. 1923 se jim narodila dcera Ludmila, později provdaná Hájková.
Do Brna se Emil vrátil v roce 1925. Po roce se však vrátil zpátky na Sibiř, kde se věnoval pedagogické činnosti. Do Brna se nakonec definitivně vrátil v roce 1947.
partneři

Věra Matvějevna Gajdošová (Naporová)
sňatek: 12. 8. 1920 (rozvod: 13. 6. 1930)
(první manželka)
Antonina Ivanovna Gajdošová (Talanová, provdaná Popová)
sňatek: 5. 11. 1946 (rozvod 27. 12. 1949)
(druhá manželka)
Jarmila (Jaromila) Gajdošová (Raclová, ovdovělá Gajdošová)
sňatek: 18. 2. 1950
(třetí manželka)
ulice

Kuklenská
bydliště


Menš, MJ, Kal


Aktualizováno: 06. 12. 2018