Jan Steinhoeffer

* 7.3.1664 Jihlava – † 2.4.1716 San Ildefonso de Yécora (Mexiko)


kněz a misionář, lékárník v Mexiku


rodné jméno

též Johannes, Juan, Steineffer, Esteyneffer


národnost

německá


zajímavé okolnosti

je autorem nezvěstné mapy části Sinaloy, a především příručky určené k rozeznání a aplikaci místních léčivých rostlin na nejrůznější neduhy


vzdělání

jezuitské gymnázium v Jihlavě (1672–1682), poté studium medicíny a farmacie,
noviciát v Brně,
složení slibu v Madridu (1698)


dílo

Publikační činnost:
- Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado de varios y clássicos authores, para bien de los pobres y de los que tienen falta de médico, en particular para las provincias remotas en donde administran los RR. PP. Missioneros de la Compaňía de Jesús..., México 1712, 522 s., další vyd. Amsterdam 1719, Madrid 1729 a 1755, México 1887 a 1947 (obě neúplná); krit. vyd., María del Carmen Anzures y BolaEos (ed.), Juan de Esteyneffer: Florilegio Medicinal, 2 sv., México 1978, 973 s.


zaměstnání

vstup do Tovaryšstva Ježíšova - laický bratr (1686),
ošetřovatel a lékárník v jezuitských kolejích ve Znojmě a Brně,
misijní činnost - v roce 1692 odjezd do Mexika,
ošetřovatel v koleji sv. Petra a Pavla v Mexiku v letech 1693–1696 (doprovod pro mexického místokrále do Španělska),
lékárník, ošetřovatel a lékař na severozápadě Mexika (Sonora, Sinaloa, Tarahumara, snad i Dolní Kalifornie) v letech 1699–1716,
správce hospodářských záležitostí (procurador general) mexické jezuitské provincie v hlavním městě v letech 1704–1706
Aktualizováno: 03. 03. 2013