Encyklopedie dějin města Brna

Dušan Jeřábek

  prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc.


  • * 14.3.1922 Brno – † 18.6.2004 Brno


  • literární historik, editor, profesor české literatury na brněnské filozofické fakultě, divadelní kritik
   dítě osobnosti: JUDr. Čestmír Jeřábek


  • pseudonym

   jb, DJ, dj, jk, nk

  • národnost

   česká


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1941),
   hudební a dramatická konzervatoř - působení u prof. Rudolfa Waltera (ukončeno v roce 1946)

   1945–1949 FF MU v Brně - čeština a filozofie, estetika a divadelní věda
   - diplomová práce: Karolína Světlá, básnířka kraje ještědského
   - kandidátská práce: Vítězslav Hálek jako literární kritik (1957)
   - habilitační práce: Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století (1960)
   - jmenován profesorem pro dějiny novočeské literatury (1966), titul DrSc. za práci Tradice a osobnosti (1987)


  • dílo

   zobrazit Soupis prací prof. Dušana Jeřábka: SPFFBU, D 29 (1982), s. 11–16; D 44 (1997), s. 135–138; V 4 (2001), s. 13–14.

   Publikační činnost:
   - Čin (1945–1948), List Sdružení moravských spisovatelů, Divadlo, Host do domu, Divadelní a filmové noviny (později Divadelní noviny, pravidelná spolupráce 1965–1969), Listy filologické, Literární noviny, Česká literatura, Slovenská literatúra (Bratislava), Věda a život, Die Welt der Slaven (Kolín nad Rýnem – Vídeň, 1972).

   Příspěvky do kulturních rubrik deníků Nová politika (Brno, 1948–1952), Rovnost (Brno, zvláště v 60. letech 20. století) a Svobodné slovo (především v brněnském vydání v 70. letech 20. století soustavné divadelní referáty), Sborník prací FF brněnské univerzity, řada literárněvědná (D).


  • zaměstnání

   totálně nasazen ve Zbrojovce v Kuřimi (1942–1944) a v Královopolské strojírně v Brně (1945),
   Archiv pro dějiny obchodu, průmyslu a technické práce v Brně (1949–1950),
   od 1950 FF MU v Brně (s výjimkou semestru přednášek na univerzitě v Greifswaldu v NDR v roce 1961): v letech 1966–1969 děkan,
   po odchodu do důchodu (1987) dále působil na fakultě - profesor konzultant, externista (1990–1991), opět jako řádný profesor (1991–1992), pak externista

  • odborné a zájmové organizace

   předseda brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV (1971–1988),
   místopředseda Literárněvědné společnosti (1988),
   redigoval Spisy FF brněnské univerzity (1966–1968), literární a divadelní část periodického sborníku Brno v minulosti a dnes (1960–1970)


  • poznámky

   Východiskem jeho literárněhistorických zkoumání byla generace májovců.
   Hojně spolupracoval s Čs. rozhlasem, zvláště s brněnským studiem (divadelní kritiky, rozhovory na aktuální kulturní témata, knižní referáty).


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dušan Jeřábek"
   "Vzpomínka na profesora Dušana Jeřábka"
   "Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka"
   "Za profesorem Dušanem Jeřábkem"
   "Dušan Jeřábek"
   "Brno - kulturní město předválečné a válečné: o divadle, literatuře, výtvarném umění a významných osobnostech univerzity v letech 1928–1948"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Ivan Blatný
   přítel Rudolf Walter
   profesor na konzervatoři v Brně


  • partneři

   Zdenka Jeřábková (Halbichová)
   sňatek: 1. 4. 1950


  • děti

   Olga Jeřábková
   Mojmír Jeřábek


  • rodiče

   Čestmír Jeřábek
   Zdenka Jeřábková (Netušilová)


  • sourozenci

   Zdenka Bukovská (Jeřábková)


  • autor


Aktualizováno: 13. 05. 2018