Internetová encyklopedie dějin Brna

Dušan Jeřábek

  prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc.


  • * 14.3.1922 Brno – † 18.6.2004 Brno


  • literární historik, editor, profesor české literatury na brněnské filozofické fakultě, divadelní kritik
   dítě osobnosti: JUDr. Čestmír Jeřábek


  • pseudonym

   jb, DJ, dj, jk, nk

  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Botanická 5 (1948)


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1941),
   hudební a dramatická konzervatoř - působení u prof. Rudolfa Waltera (ukončeno v roce 1946)

   1945–1949 FF MU v Brně - čeština a filozofie, estetika a divadelní věda
   - diplomová práce: Karolína Světlá, básnířka kraje ještědského
   - kandidátská práce: Vítězslav Hálek jako literární kritik (1957)
   - habilitační práce: Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století (1960)
   - jmenován profesorem pro dějiny novočeské literatury (1966), titul DrSc. za práci Tradice a osobnosti (1987)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   totálně nasazen ve Zbrojovce v Kuřimi (1942–1944) a v Královopolské strojírně v Brně (1945),
   Archiv pro dějiny obchodu, průmyslu a technické práce v Brně (1949–1950),
   od 1950 FF MU v Brně (s výjimkou semestru přednášek na univerzitě v Greifswaldu v NDR v roce 1961): v letech 1966–1969 děkan,
   po odchodu do důchodu (1987) dále působil na fakultě - profesor konzultant, externista (1990–1991), opět jako řádný profesor (1991–1992), pak externista

  • odborné a zájmové organizace

   předseda brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV (1971–1988),
   místopředseda Literárněvědné společnosti (1988),
   redigoval Spisy FF brněnské univerzity (1966–1968), literární a divadelní část periodického sborníku Brno v minulosti a dnes (1960–1970)


  • poznámky

   Východiskem jeho literárněhistorických zkoumání byla generace májovců.
   Hojně spolupracoval s Čs. rozhlasem, zvláště s brněnským studiem (divadelní kritiky, rozhovory na aktuální kulturní témata, knižní referáty).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ivan Blatný
   přítel Rudolf Walter
   profesor na konzervatoři v Brně


  • partneři

   Zdenka Jeřábková (Halbichová)
   sňatek: 1. 4. 1950


  • děti

   Olga Jeřábková
   Mojmír Jeřábek


  • rodiče

   Čestmír Jeřábek
   Zdenka Jeřábková (Netušilová)


  • sourozenci

   Zdenka Bukovská (Jeřábková)


  • ulice

   Botanická
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor


Aktualizováno: 28. 01. 2020