prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc.

* 14.3.1922 Brno – † 18.6.2004 Brno


literární historik, editor, profesor české literatury na brněnské filozofické fakultě, divadelní kritik
dítě osobnosti: JUDr. Čestmír Jeřábek


pseudonym

jb, DJ, dj, jk, nk


národnost

česká


bydliště

Brno, Botanická 5 (1948)


vzdělání

klasické gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1941),
hudební a dramatická konzervatoř - působení u prof. Rudolfa Waltera (ukončeno v roce 1946)

1945–1949 FF MU v Brně - čeština a filozofie, estetika a divadelní věda
- diplomová práce: Karolína Světlá, básnířka kraje ještědského
- kandidátská práce: Vítězslav Hálek jako literární kritik (1957)
- habilitační práce: Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století (1960)
- jmenován profesorem pro dějiny novočeské literatury (1966), titul DrSc. za práci Tradice a osobnosti (1987)


dílo

zobrazit


zaměstnání

totálně nasazen ve Zbrojovce v Kuřimi (1942–1944) a v Královopolské strojírně v Brně (1945),
Archiv pro dějiny obchodu, průmyslu a technické práce v Brně (1949–1950),
od 1950 FF MU v Brně (s výjimkou semestru přednášek na univerzitě v Greifswaldu v NDR v roce 1961): v letech 1966–1969 děkan,
po odchodu do důchodu (1987) dále působil na fakultě - profesor konzultant, externista (1990–1991), opět jako řádný profesor (1991–1992), pak externista


odborné a zájmové organizace

předseda brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV (1971–1988),
místopředseda Literárněvědné společnosti (1988),
redigoval Spisy FF brněnské univerzity (1966–1968), literární a divadelní část periodického sborníku Brno v minulosti a dnes (1960–1970)poznámky

Východiskem jeho literárněhistorických zkoumání byla generace májovců.
Hojně spolupracoval s Čs. rozhlasem, zvláště s brněnským studiem (divadelní kritiky, rozhovory na aktuální kulturní témata, knižní referáty).osoby

Ivan Blatný
přítel Rudolf Walter
profesor na konzervatoři v Brně


partneři

děti

Olga Jeřábková
Mojmír Jeřábek
ulice

Botanická
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuAktualizováno: 27. 04. 2022