Ferdinand Franz

* 30.12.1869 Kojátky, okr. Bučovice – † 31.8.1940 Brno


pracovník brněnské městské samosprávy, národní pracovník


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, Protektorát Čechy a Morava


bydliště

Brno:
- Maloměřice, Obřanská 143 (1939)
- Nová 44 (1940)


zaměstnání

místopředseda Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů v Brně v letech 1929–1932 a ředitel obecní nemocenské pojišťovny a roku 1926 úřadující městský rada v Brněpojmenované ulice

Franzova (Maloměřice)


partneři

Julie Franzová (Diškova)
sňatek: 26. 6. 1892ulice

Obřanská
bydliště doložené v roce 1930 Nová
bydliště doložené v roce 1940


události

24. 2. 1934
Slavnostní odhalení pomníku Karla Vaňka
městský rada
9. 7. 1922
1. moravská Spartakiáda FDTJ
předseda spartakiádní rady


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12438, Matrika narozených Bučovice 1855–1877, s. 44 (Kojátky).


Lik


Aktualizováno: 29. 08. 2014