Samuel Fritz

* 9.4.1654 Trutnov – † 20.3.1725 Jéveros, Peru


kazatel, učitel a umělec, misionář v Jižní Americe


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Ovládal několik indiánských jazyků - sepsal slovník jazyka Omaguů.
Shromáždil data pro vytvoření mapy krajiny kolem řeky Amazonky (1707, Quito).


vzdělání

FF UK v Praze,
noviciát v Brně (1674–1675),
teologie v Olomouci (1680–1683)


dílo

Publikační činnost:
- deník z plavby po Amazonce (1689–1691) - špan. in: P. Pablo Maroni, Noticias auténticas del famoso río MaraEón..., Madrid 1738, & in: Historiadores y cronistas de las misiones, Quito 1960: 255–279.
- angl. překlad, Edmundson, G.: Journal of the Travels and Labours of Father Samuel Fritz in the River of Amazonas between 1686 and 1723, London 1922.
- nejdůkladnější edice deníku i korespondence in: Gicklhorn, Josef & Renée: Im Kampf um den Amazonenstrom. Das Forscherschicksal des P. S. Fritz, Prag-Leipzig-Berlin 1943.
- česky in: Binková, S., Polišenský, J. (ed.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989: 453–476.


zaměstnání

vstup do Tovaryšstva Ježíšova (1673),
učitelské působení na jezuitských školách, profesor semináře v Uherském Hradišti, Březnici a Brně,
misionář v zámořských koloniích Španělska (1683),
superior maraňonských misií (1704–1712)


poznámky

Roku 1684 vyplul směrem do Cartageny de Indias v místokrálovství Nová Granada (dnešní Kolumbie), odtud se vydal po souši do Quita a do misií na řece MaraEon, tj. na horním toku Amazonky (od roku 1686), mezi Indiány kmene Omaguů, Yurimaguů, Aizuarů a Ibanomů. V misijních záležitostech cestoval do Limy (1693) a Quita (1700 a 1707).
V amerických oblastech zakládal nové osady a stavěl kostely, ty pak zdobil sochami a obrazy, které sám zhotovil.osoby

Jindřich Václav Richter
jeho poznatky a poznámky použil S. Fritz pro své mapy Jižní AmerikyAktualizováno: 20. 03. 2020