Jindřich Václav Richter

* 1653 Prostějov – † 1696 Kolumbie


kněz, misionář a cestovatel


zajímavé okolnosti

Nakreslil 1. mapu povodí řeky Ueayali a napsal také zeměpisnou studii o této oblasti. Pokoušel se napsat i slovník indiánského kmene Cunivů.


příčina úmrtí

zabit Indiány z kmene Cunivů (konkrétně Indiánem zvaným Jindřich, kterého sám osobně pokřtil)


vzdělání

jezuitské školy v Olomouci,
filozofie a teologie v Praze


zaměstnání

vstup do Tovaryšstva Ježíšova (kvůli vstupu do řádu - útěk z domova),
misijní služba v Jižní Americe (od roku 1684)


poznámky

Několik let strávil v misijní stanici sv. Františka Borgie u řeky Ueayali.
Podle dopisů, které posílal z Jižní Ameriky přátelům do Prahy, vznikl román od Františka Křeliny nazvaný Amarú - syn hadí, 1942.osoby

Samuel Fritz
použil a převzal poznatky od J. V. Richtera k popisu povodí řek do své mapy Amazonky


události

22. 9. 2002
Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
absolvoval brněnský jezuitský noviciátAktualizováno: 06. 04. 2014