Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Václav Richter

  Jindřich Václav Richter


  • * 1653 Prostějov – † 1696 Kolumbie


  • kněz, misionář a cestovatel


  • zajímavé okolnosti

   Nakreslil 1. mapu povodí řeky Ueayali a napsal také zeměpisnou studii o této oblasti. Pokoušel se napsat i slovník indiánského kmene Cunivů.

  • příčina úmrtí

   zabit Indiány z kmene Cunivů (konkrétně Indiánem zvaným Jindřich, kterého sám osobně pokřtil)


  • vzdělání

   jezuitské školy v Olomouci,
   filozofie a teologie v Praze


  • zaměstnání

   vstup do Tovaryšstva Ježíšova (kvůli vstupu do řádu - útěk z domova),
   misijní služba v Jižní Americe (od roku 1684)


  • poznámky

   Několik let strávil v misijní stanici sv. Františka Borgie u řeky Ueayali.
   Podle dopisů, které posílal z Jižní Ameriky přátelům do Prahy, vznikl román od Františka Křeliny nazvaný Amarú - syn hadí, 1942.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Samuel Fritz
   použil a převzal poznatky od J. V. Richtera k  popisu povodí řek do své mapy Amazonky


  • události

   22. 9. 2002
   Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
   absolvoval brněnský jezuitský noviciát


  • autor


Aktualizováno: 06. 04. 2014