Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Wolfgang Brügel

  prof. JUDr. Johann Wolfgang Brügel


  • * 3.7.1905 Hustopeče (okres Břeclav) – † 15.11.1986 Londýn (Velká Británie)


  • právník a historik; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   německá


  • bydliště

   Hustopeče čp. 108 (rodný dům),
   Brno

  • čestný občan

   Hustopeče (1989)


  • vzdělání

   německé gymnázium v Brně,
   Právnická fakulta Německé univerzity v Praze (1924 – 26. 10. 1928),
   v roce 1976 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka „za zásluhy o demokracii a lidská práva" in memoriam (28. 10. 1991)


  • dílo

   publikační činnost:
   - Ludwig Czech - Arbeiterführer und Staatsmann, 1960
   - Tschechen und Deutsche 1918–1938 a Tschechen und Deutsche 1939–1946, 1974
   - články v exilovém Právu lidu
   - tzv. pamětní list z března 1940 - odsouzení vysídlovacích plánů


  • zaměstnání

   vstup do československé vlády (1929) - tajemník ministra L. Czecha (soukromý tajemník až do roku 1938),
   emigrace do Francie (1938), pak do Londýna - připojil se k českoněmeckým sociálním demokratům (spolupráce s československým exilem),
   po 2. světové válce návrat do Prahy - úředník na ministerstvu průmyslu,
   opět emigrace do Anglie (1946) - překladatel, tlumočník a publicista

  • politická orientace

   Německá sociálnědemokratická dělnická strana (DSAP) od roku 1924

  • odborné a zájmové organizace

   účast na činnosti Československého národního výboru v Paříži,
   předseda Antifašistického výboru hlavního města Prahy (Antifaschistischer Ausschuss der Hauptstadt Prag)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 162 (kenotaf)


  • poznámky

   odveden do čs. zahraničního vojska 22. 9. 1939 v Paříži (Francie), a 12. 11. 1940 v Londýně (Velká Británie), osobní číslo Z; A-348; V-109


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ludwig Czech
   spolupracovník


  • rodiče

   Irene Brügel (Redlich)
   Julius Brügel


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   kenotaf(?)


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2018