Internetová encyklopedie dějin Brna

Gustav Gellner

  doc. MUDr. et PhDr. Gustav Gellner


  • * 8.12.1871 Mladá Boleslav – † 8.1.1943 Terezín


  • vojenský lékař, mikrobiolog, historik lékařství, umučen v Terezíně


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po svém penzionování v roce 1930 se začal intenzívně věnovat historii lékařství. Přestěhoval se z Olomouce do Brna, kde na tamní filozofické fakultě navštěvoval přednášky z historie a získal titul PhDr. (po obhajobě disertační práce, zabývající se příčinou úmrtí Ladislava Pohrobka).
   Práci na historických tématech nepřerušil ani po 15. 3. 1939, přestěhoval se do Prahy a dokud mohl, bádal v archivech a knihovnách. Dne 21. 9. 1942 byl nacisty zatčen a deportován do Terezína, kde 8. 1. 1943 podlehl následkům věznění a týrání. Jeho manželka a dcera zahynuly v Osvětimi.
   Gustav Gellner je bratrem básníka a malíře Františka Gellnera.

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Mladá Boleslav,
   Olomouc,
   Brno, Husova 8a,
   Praha


  • vzdělání

   gymnázium v Mladé Boleslavi (maturita 19. 6. 1890),
   Lékařská fakulta v Praze (1890–1893) a ve Vídni (1893–1896), tam v roce 1897 získal titul MUDr.,
   1925–1930 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor historie, tam získal titul PhDr. (27. 10. 1931)

  • jiné pocty

   1. cena ministerstva národní obrany za studii Hygiena vojska (1927),
   docent dějin lékařství in memoriam na LF MU 20. 3. 1947


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vojenský lékař, poslední období jeho aktivní služby je spojeno s vojenskou divizní nemocnicí v Olomouci na Klášterním Hradisku, kde působil až do svého penzionování (1. 2. 1930), od roku 1927 jako její velitel


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • sourozenci

   František Gellner


  • ulice

   Husova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal, Lin


Aktualizováno: 05. 12. 2019