doc. MUDr. et PhDr. Gustav Gellner

* 8.12.1871 Mladá Boleslav – † 8.1.1943 Terezín


vojenský lékař, mikrobiolog, historik lékařství, umučen v Terezíně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po svém penzionování v roce 1930 se začal intenzívně věnovat historii lékařství. Přestěhoval se z Olomouce do Brna, kde na tamní filozofické fakultě navštěvoval přednášky z historie a získal titul PhDr. (po obhajobě disertační práce, zabývající se příčinou úmrtí Ladislava Pohrobka).
Práci na historických tématech nepřerušil ani po 15. 3. 1939, přestěhoval se do Prahy a dokud mohl, bádal v archivech a knihovnách. Dne 21. 9. 1942 byl nacisty zatčen a deportován do Terezína, kde 8. 1. 1943 podlehl následkům věznění a týrání. Jeho manželka a dcera zahynuly v Osvětimi.
Gustav Gellner je bratrem básníka a malíře Františka Gellnera.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Mladá Boleslav,
Olomouc,
Brno, Husova 8a,
Praha


vzdělání

gymnázium v Mladé Boleslavi (maturita 19. 6. 1890),
Lékařská fakulta v Praze (1890–1893) a ve Vídni (1893–1896), tam v roce 1897 získal titul MUDr.,
1925–1930 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor historie, tam získal titul PhDr. (27. 10. 1931)


jiné pocty

1. cena ministerstva národní obrany za studii Hygiena vojska (1927),
docent dějin lékařství in memoriam na LF MU 20. 3. 1947


dílo

zobrazit


zaměstnání

vojenský lékař, poslední období jeho aktivní služby je spojeno s vojenskou divizní nemocnicí v Olomouci na Klášterním Hradisku, kde působil až do svého penzionování (1. 2. 1930), od roku 1927 jako její velitelsourozenci

ulice

Husova
bydliště


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


související odkazy

Kal, Lin


Aktualizováno: 05. 12. 2019