Miloslav Melichar

* 30.3.1900 Brno-Židenice – † kolem 70. léta 20. století


fotbalový funkcionář; válka a odboj 1914–1919; legionář italský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno-Židenice


zaměstnání

Československé státní dráhy (ČSD) - výpravčí na hlavním nádraží v Brně


odborné a zájmové organizace

Bradova západomoravská fotbalová župa


poznámky

Domovská obec: Židenice, okr. Brno.
V rakousko-uherské armádě vojín 14. domobraneckého pěšího pluku. Zajat: 26. 10. 1918, Solde Rossa. Do čs. legie v Itálii zařazen 29. 11. 1918, 1. jízdní švadrona, vojín. Konec v legiích 3. 12. 1919, poslední útvar: 1. jízdní švadrona, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.

Mimo své zaměstnání drážního pracovníka pracoval ve 30. a 40. letech 20. století jako sekretář (tajemník) Západomoravské fotbalové župy, kde se podílel na organizování moravských fotbalových soutěží. Role této organizace byla důležitá zejména v době okupace, kdy po zákazu tělovýchovných jednot Sokol a Orel se fotbalové kluby staly jednou z mála možností sportovního a spolkového vyžití v moravských městech a vesnicích. Mládežnická mužstva se stala mimo jiné protiváhou činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, která plánovala organizovat výchovu dorostu v duchu národního socialismu. Díky širokým kontaktům se též podařilo organizátorům župy zachránit řadu sportovců od pracovního nasazení v Německé říši.
Po roce 1948 byl Slávek Melichar z vedení fotbalové organizace pro svůj nedělnický původ a názory odstaven.

Menš, Vach


Aktualizováno: 12. 06. 2019