MUDr. in memoriam Rupert Krupica

* 23.1.1917 Chvalčov, okr. Kroměříž – † 23.11.1943 moře u Bahamských ostrovů


posluchač LF MU, příslušník čs. zahraničního odboje 1939–1945


pseudonym

Robin


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

havárie letadla při cvičném letu


bydliště

Veselíčko (domovská příslušnost)

Brno:
- Klácelova 2
- Dra Bedřicha Macků 117
- Zborovská 11


vzdělání

Čsl. státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou (1935 maturita),
doplňovací zkouška z latiny tamtéž (1936),
1935–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - dne 8. 5. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí okupace v Chvalčově Na Kamenci


čestný hrob

jméno uvedeno na památníku RAF v Ottawě (Kanada)


poznámky

Po uzavření českých vysokých škol nacisty odešel do zahraničí, přes Slovensko, Balkán a Francii se dostal do Velké Británie ke Královskému letectvu (RAF), s předpokládaným přidělením k 311. čs. bombardovací peruti.
Po absolvování teoretických kursů byl poslán na výcvik do Kanady. Další praktický výcvik prodělával u 111. OTU na Bahamských ostrovech s určením pilot bombardovacích letadel.
Zahynul při cvičném letu při havárii letounu Mitchell B-25 s celou osádkou 23. 11. 1943, letoun pravděpodobně zasažen bleskem. Těla zahynuvších letců nebyla nikdy nalezena.
osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


související odkazy

Kal, JMik


Aktualizováno: 10. 06. 2015