MUDr. in memoriam Rupert Krupica

* 23.1.1917 Chvalčov (okres Kroměříž) – † 23.11.1943 Bahamy, severozápadně od New Providence


posluchač LF MU, válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; příslušník čs. zahraničního odboje


pseudonym

Robin


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

usnesením okresního soudu civilního pro Brno-město ze dne 31. 7. 1946 k žádosti otce prohlášen za mrtvého a 23. 11. 1943 se považuje za den, který nepřežil


příčina úmrtí

havárie letadla (při cvičném letu)


bydliště

Chvalčov,
Brno:
- Klácelova 2
- Dra Bedřicha Macků 117
- Zborovská 11


vzdělání

Čsl. státní reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou (1935 maturita),
doplňovací zkouška z latiny tamtéž (1936),
1935–1939 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - dne 8. 5. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí okupace v Chvalčově Na Kamenci


zaměstnání

student


čestný hrob

jméno uvedeno na památníku RAF v Ottawě (Kanada)


poznámky

Po uzavření českých vysokých škol nacisty odešel 13. 1. 1940 do zahraničí, přes Slovensko, Balkán se dostal do Francie. Do čs. zahraničního vojska prezentován v Marseille, zde doložen od 6. 3. do 13. 7. 1940. Poté se dostal do Velké Británie ke Královskému letectvu (RAF), s předpokládaným přidělením k 311. čs. bombardovací peruti. Zde od 13. 12. 1941, osobní číslo: Z; F-2375, RAF/788225.
Po absolvování teoretických kursů byl poslán na výcvik do Kanady. Další praktický výcvik prodělával u 111. OTU na Bahamských ostrovech s určením pilot bombardovacích letadel.
Zahynul při cvičném letu při havárii letounu Mitchell B-25 s celou osádkou 23. 11. 1943, letoun pravděpodobně zasažen bleskem. Těla zahynuvších letců nebyla nikdy nalezena.

osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02Kal, JMik


Aktualizováno: 29. 12. 2021