Tomáš Fryčaj

* 30.6.1759 Kelč u Hranic – † 28.6.1839 Brno-Obřany


moravský kněz, buditel, básník


zajímavé okolnosti

Roku 1779 ve Vídni - audience u císařovny Marie Terezie (seznámení s Josefem von Sonnenfels, rakouským státním radou). Od roku 1795 dán ze zdravotních důvodů na předčasný odpočinek, přestěhoval se do Brna-Obřan.


vzdělání

piaristické gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
filozofie v Olomouci,
od roku 1778 teologie v Brně (studia přerušil v roce 1779 - pobyt ve Vídni),
na kněze vysvěcen 7. 9. 1783


dílo

- Kostelní písně duchovní (rok vydání 1788), 2. vydání z roku 1801 s názvem: Ouplná kníha duchovních písní katolických, od 3. vydání s názvem Katolický kancionál (r. 1805)
- Můza moravská (1813, spolu s dr. Josefem Galašem)
- Ortografia aneb pravidla pravopisebnosti moravskoslezské řeči (1820)


zaměstnání

kaplan v Bystřici pod Hostýnem,
1789 - domácí kaplan v rodině nadlesního Müllera ve Vídni,
krátce kaplanem v Mistelbachu v Dolních Rakousích,
od roku 1795 duchovní správce brněnské trestnice a překladatel při moravskoslezském guberniu,
od 1. 7. 1819 farář v Obřanech


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská hospodářská společnost (překládal z češtiny do němčiny její kalendáře)


hrob

hřbitov Brno-Obřany


pojmenováno

v Bystřici pod Hostýnem (okres Kroměříž), kde byl T. Fryčaj kaplanem, je Fryčajova ulice


poznámky

Pohřben na hřbitově v Brně-Obřanech u kostela sv. Václava, naproti vchodu do kostela.
Nápis na náhrobním kříži: „Zde odpočívá // buditel a spisovatel moravský // dp. Tomáš Fryčaj // * 1752 †1839 // farář obřanský // 1819 - 1839 //.pojmenované ulice

Fryčajova (Obřany)osoba na objektech

T. Fryčaj
pamětní deska: Fryčajova 16/01


události

14. 10. 1368
První zpráva o obřanském farním kostele
farář, buditel a spisovatel, který v Obřanech působil


Do


Aktualizováno: 13. 11. 2019