Internetová encyklopedie dějin města Brna

Tomáš Fryčaj

  Tomáš Fryčaj


  • * 30.6.1759 Kelč u Hranic – † 28.6.1839 Brno-Obřany


  • moravský kněz, buditel, básník


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1779 ve Vídni - audience u císařovny Marie Terezie (seznámení s Josefem von Sonnenfels, rakouským státním radou). Od roku 1795 dán ze zdravotních důvodů na předčasný odpočinek, přestěhoval se do Brna-Obřan.


  • vzdělání

   piaristické gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
   filozofie v Olomouci,
   od roku 1778 teologie v Brně (studia přerušil v roce 1779 - pobyt ve Vídni),
   na kněze vysvěcen 7. 9. 1783


  • dílo

   zobrazit - Kostelní písně duchovní (rok vydání 1788), 2. vydání z roku 1801 s názvem: Ouplná kníha duchovních písní katolických, od 3. vydání s názvem Katolický kancionál (r. 1805)

   - Můza moravská (1813, spolu s dr. Josefem Galašem)

   - Ortografia aneb pravidla pravopisebnosti moravskoslezské řeči (1820)


  • zaměstnání

   kaplan v Bystřici pod Hostýnem,
   1789 - domácí kaplan v rodině nadlesního Müllera ve Vídni,
   krátce kaplanem v Mistelbachu v Dolních Rakousích,
   od roku 1795 duchovní správce brněnské trestnice a překladatel při moravskoslezském guberniu,
   od 1. 7. 1819 farář v Obřanech

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezská hospodářská společnost (překládal z češtiny do němčiny její kalendáře)


  • hrob

   hřbitov Brno-Obřany

  • pojmenováno

   v Bystřici pod Hostýnem (okres Kroměříž), kde byl T. Fryčaj kaplanem, je Fryčajova ulice


  • poznámky

   Pohřben na hřbitově v Brně-Obřanech u kostela sv. Václava, naproti vchodu do kostela.
   Nápis na náhrobním kříži: „Zde odpočívá // buditel a spisovatel moravský // dp. Tomáš Fryčaj // * 1752 †1839 // farář obřanský // 1819 - 1839 //.


  • obrazy

   img0036.jpg


  • pojmenované ulice

   Fryčajova (Obřany)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Tomáš Fryčaj, farář obřanský, národní buditel a tvůrce populárního Katolického kancionálu"
   "100 osobností z doby Třetí koalice. Osobnosti z armády, veřejného života, průmyslu, kultury, vědy, církve a umění"
   "Tomáš Fryčaj - 170 let od smrti, 250 od narození"
   "Z korespondence dvou moravských buditelů"
   "Předkové a příbuzenstvo Tomáše Fryčaje"
   "Obřanská selanka"


  • osoba na objektech

   T. Fryčaj
   pamětní deska: Fryčajova 16/01


  • události

   14. 10. 1368
   První zpráva o obřanském farním kostele
   farář, buditel a spisovatel, který v Obřanech působil


  • autor

   Do


Aktualizováno: 24. 06. 2015

Tomáš Fryčaj. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 822.